REZERVACE

Vybraný seminář si můžete závazně objednat pomocí objednávkového formuláře u svého obchodního zástupce. Poplatek za seminář je nutno uhradit nejpozději 21 dnů před datem konaného semináře. Úhrady po tomto datu nemusí být akceptovány. Vzhledem k omezenému počtu účastníků každého semináře doporučujeme provést úhradu co nejdříve.

 Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH. V případě změny DPH si firma Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. vyhrazuje právo na patřičnou úpravu cen.

STORNO ÚČASTI

Bezplatné stornování účasti je možné do 14 dnů před zahájením semináře. Při odhlášení 14 a méně dnů před seminářem, bude účtován storno poplatek ve výši 100 %. Na semináře je možno vyslat náhradníka. O této skutečnosti nebo o stornu je třeba písemně informovat firmu Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. prostřednictvím emailu: michaela.fojtachova@kao.com.

Firma Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit daný seminář v případě, že počet přihlašovaných účastníků nepřesáhne 50 % maximálního počtu účastníků. V takovém případě vás o této skutečnosti budeme informovat, úhrady vám budou v plné výši vráceny zpět formou dobropisu.


You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top