ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ

TOPCHIC

THE NATURALS / THE BLONDES / THE BROWNS / THE REDS  / THE MIX SHADES

service cycle

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ GOLDWELL

Εκτελέστε κάθε ξεχωριστή υπηρεσία της Topchic σύμφωνα με τον κύκλο υπηρεσιών της Goldwell. Προσφέρετε στους πελάτες σας μία
μοναδική εμπειρία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων για ατελείωτες χρωματικές δημιουργίες

Ευκολία, ακρίβεια και άνεση στη χρήση

• Έως και 100% κάλυψη λευκών και απόλυτη διάρκεια


Εύκολη και ξεκάθαρη κατηγοριοποίηση


• Μοναδικά επαγγελματικά εργαλεία εφαρμογής

• Καινοτόμες τεχνολογίες για μοναδικά χρωματικά αποτελέσματα

THE GOLDWELL COLOR SYSTEM

gw color system 150709

1
Τόνος

2
Πρωτεύουσα Απόχρωση

3
Δευτερεύουσα Απόχρωση

4
Φυσική Απόχρωση για 100% Κάλυψη Λευκών

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ TOPCHIC LOTION

TOPCHIC 2–10 SERIES

 0000 top chic phc 03proz10 vol

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΩΜΑ:

Σκουρότερο από τη βάση, χωρίς λευκά

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

3% (10 vol.)

 0001 top chic phc 06proz20 vol

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΩΜΑ:

Ίδιος τόνος ή 1 τόνος πιο ανοιχτός από τη βάση

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

6% (20 vol.)

 0002 top chic phc 09proz30 vol

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΩΜΑ:

2 τόνοι πιο ανοιχτό από τη βάση

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

9% (30 vol.)

 0003 top chic phc 12proz40 vol

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΩΜΑ:

3 τόνοι πιο ανοιχτό από τη βάση

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

12% (40 vol.)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΥΚΩΝ

TOPCHIC 2–10

grey coverage 150709

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

Έως 30%

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

40ml

TOPCHIC FASHION SHADE:

25ml

TOPCHIC N-, NN- Ή NA-SHADE:

15ml

grey coverage 150709

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

30–60%

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

40ml

TOPCHIC FASHION SHADE:

20ml

TOPCHIC N-, NN- Ή NA-SHADE:

20ml

grey coverage 150709

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

60–100%

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

40ml

TOPCHIC FASHION SHADE:

15ml

TOPCHIC N-, NN- Ή NA-SHADE:

25ml

Αποχρώσεις N: για λεπτά έως κανονικά μαλλιά, φυσική κάλυψη λευκών
Αποχρώσεις NA: για λεπτά έως κανονικά μαλλιά, ψυχρή κατεύθυνση χρώματος
Αποχρώσεις NN: για δύσκολα μαλλιά με χονδρή τρίχα, ή για κάλυψη φυσικών μαλλιών με πολλά λευκά μαλλιά

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Για την καλύτερη κάλυψη των λευκών χρησιμοποιήστε την Topchic Cream Developer Lotion 6% (20 vol.) και αποχρώσεις στον ίδιο τόνο με τη φυσική βάση

• Οι αποχρώσεις N, NN, NA παρέχουν 100% κάλυψη λευκών μαλλιών

• Συνήθως τα περισσότερα λευκά μαλλιά βρίσκονται γύρω από το κεφάλι, στην κορυφή και στους κροτάφους.
Αυτές οι περιοχές ίσως χρειάζονται τις αποχρώσεις Ν και pre-pigmentation με νερό με αναλογία 1:1.
Επιλέξτε τον ίδιο τόνο ή έναν τόνο πιο ανοιχτό της απόχρωσης N, από την επιθυμητή απόχρωση

howto apply

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top