ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ

silklift hoch

LOTION
Cream Developer με το σύμπλεγμα Silkprotein και το IntraLipid

LIGHTENER
Υψηλής απόδοσης ξανοιχτικό με έλεγχο τόνου, εμπλουτισμένο με χρωστικά που δίνουν καθαρό και φυσικό ξανθό

STABILIZER
Το Tone Stabilizer επιβεβαιώνει πως για πρώτη φορά τα χρωστικά παραμένουν σταθερά κατα τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία ξανοίγματος

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top