ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ

Ο ΞΑΝΘΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ GOLDWELL

ΞΑΝΟΙΓΜΑSILKLIFT
Καλλυντικό ντεκαπάζ με ξάνοιγμα έως και 7 τόνους

OXYCUR PLATIN
Σκόνη ντεκαπάζ για έως
7 τόνους ξάνοιγμα

NEW BLONDE
Ανανέωση βάσης
μόλις σε 5 λεπτά

ΑΠΟΧΡΩΣΗCOLORANCE
Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών
που επανορθώνει τη δομή
της τρίχας

COLORANCE
EXPRESS TONING

Ανανέωση των ξανθών
σε μόλις 5 λεπτά

ELUMEN
Μη οξειδωτική βαφή
με εξαιρετική λάμψη

ΞΑΝΟΙΓΜΑ& ΑΠΟΧΡΩΣΗTOPCHIC SPECIAL LIFT
Αξιόπιστο ξάνοιγμα έως και 5 τόνους, μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων

SLIKLIFT CONTROL
Ισχυρό ξάνοιγμα, έως 7 τόνους, με έλεγχο απόχρωσης

 
MORE INFO

 

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top