silklift hoch

LOSION
 Cream Developer sa SilkproteinComplexom i IntraLipidima

POSVETLJIVAČ
Posvetljivač visokih performansi sa kontrolom tonova, obogaćen pigmentima u boji pružajuć čistu i prirodnu plavu boju.
STABILIZATOR
Tone Stabilizator osigurava da pigmenti ostanu stabilni tokom i posle procesa posvetljavanja 

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top