ANMÄLNINGSINAFORMATION

För anmälan ring din säljare eller skicka e-post till utbildning@kao.com. Anmälan är bindande. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

AVBOKNINGSREGLER

Avbokning som sker senare än 2 veckor innan kursstart debiteras 50 % av kurskostanden 


You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top