KAO SALON INDUSTRY RECOVERY INITIATIVE

KAO SALON DIVISION OZNAMUJE INICIATIVU ZAMĚŘENOU NA OBNOVU ODVĚTVÍ KAO SALON

goldwell elumen elumen fullscreenteaser 2019

Divize Kao Salon, která má v portfoliu značky Goldwell, KMS a Oribe, představila iniciativu Kao Salon Industry Recovery Initiative, která má za jediný cíl pomoci salonům zotavit se z krize způsobené virem COVID-19 a začít znovu fungovat. Iniciativa se skládá ze tří pilířů v podobě pečlivě vytvořených podpůrných kampaní určených k řešení nových výzev, kterým bude čelit obor a lidé, kteří v něm působí při znovuotevírání jejich salonů. Trio programů této iniciativy je navrženo tak, aby jak jednotlivě, tak dohromady poskytovalo lidem v oboru hmatatelné a lokalizované zdroje tak, aby se jejich salony nejen otevřely, ale aby v nadcházejících měsících dosáhly prosperity.
Iniciativa Kao Salon Industry Recovery Initiative se skládá z těchto inciativ:

Spolu jsme silnější

Iniciativa je založená na myšlence, že žádný jednotlivec ani organizace sama nemá klíč k úspěchu, ale pouze tím, že se celý obor semkne dohromady,
může pak vzkvétat a rozvíjet se. Iniciativa #StrongerTogether představuje finanční podporu a neochvějné partnerství ze strany společnosti Kao Salon. V rámci tohoto programu se společnost Kao Salon zavázala:

• pozastavit fakturaci do doby, než místní úřady zruší vyhlášky nařizující salónům přerušit provoz

• sponzorovat pro náš obor příležitosti pro získávání informací a znalostí o obnovení podnikání

• poskytovat hmotnou podporu místním sdružením salonů na podporu činností, z nichž mají prospěch stylisté i jejich salony

• darovat charitativním organizacím produkty pro klíčový zdravotnický personál a pro lidi v nouzi

• spolupracovat s místními obchodními médii při prezentaci informací o vládních podpůrných programech,  jejich podrobnostech a časových plánech

• spolupracovat se zákazníky při vytváření plánu podpory úspěšného opětovného otevření salonů

• vytvořit sponzorovanou digitální kampaň cílenou na spotřebitele, která bude inspirovat spotřebitelské hnutí #WorthTheWait, které bude
vyzývat klienty, aby trpělivě počkali na své stylisty, než aby podnikali různá opatření u nich doma.

KREATIVITU NIKDY NEZASTAVÍŠ

 Protože společnost Kao Salon ze své podstaty chápe, že vyjadřování kreativity je životní energií našeho odvětví, byla vytvořena iniciativa #CreativityNeverStops, umožňující stylistům okamžitě rozvíjet a zdokonalovat své dovednosti prostřednictvím:

• přístupu k digitálním a online vzdělávacím programům, které přinášejí stylistům zavřeným doma, rozptýlení a inspiraci

• změny akce Goldwell Creative Awards na zcela virtuální zážitek, s upravenými pravidly a s cílem rozšíření účasti

KAO SALON FAMILY 

Slouží jako stálá připomínka zákazníkům, že jejich individuální návrat k úspěchu je neustále v centru pozornosti Kao Salon.
V rámci iniciativy #KaoSalonFamily jsou:

• rozesílány důležité zprávy o naději a pozitivitě prostřednictvím sítě Kao Salon

• poskytovány komunikační kanály pro stylisty a salony, kde se mohou podělit o své obavy a dotazy

• nabízeny možnosti přidat se ke komunitě tím, že iniciativa přímo vyzývá stylisty a salony, aby se propojili s organizací prostřednictvím stálých virtuálních kontaktních míst

„Naší prioritou během této krize bylo podnítit úsilí o úplné a naprosté zotavení celého odvětví se zvláštním zaměřením
na naše partnery a stylisty,“ říká Cory Couts, globální prezident divize Kao Salon.
„Víme, že potřeby i obavy komunity salonů jsou velmi specifické. Proto jsme přišli s touto iniciativou, která poskytuje nejen globální zdroje,
ale také místní, reálná řešení pro obnovu. Věříme v sílu kolektivu a víme, že pokud v této situaci vyjdeme vstříc této neuvěřitelně
silné komunitě a podpoříme je na jejich cestě, společně pak můžeme povstat, růst a vytvářet budoucnost.“

"Víme, jak je současná doba náročná pro naše salony a stylisty, které zasáhla omezení spojená s pandemií
bez přípravy ze dne na den. Tuto dobu nyní intenzivně využíváme k přípravě aktivit,
které pomohou nastartovat podnikání našich salonů co možná nejrychlejším
způsobem,“ říká Michal Kos, generální ředitel společnosti Kao Salon Division Česká a Slovenská Republika.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top