PODMÍNKY POUŽITÍ

Omezení odpovědnosti
Používání těchto stránek, včetně veškerého obsahu webu, je k dispozici pro uživatele na vlastní nebezpečí.

 
Používání stránek
Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. vás opravňuje prohlížet a stahovat materiály z tohoto webu pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Musíte dodržovat veškerá autorská práva a jiná vlastnická práva obsažená v materiálech ve všech kopiích těchto materiálů. Nesmíte materiály na těchto stránkách jakýmkoli způsobem měnit, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Jakékoliv použití těchto materiálů na jiných webových stránkách či v jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel je zakázáno. Materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů může porušit autorská práva, ochranné známky a další práva. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, vaše oprávnění používat tento web je automaticky ukončeno a musíte ihned zničit veškeré stažené a vytištěné materiály.

 
Dotazy a podpora
Pokud potřebujete technickou pomoc, týkající se této webové stránky, kontaktujte nás prosím. Tato služba je k dispozici na našich webových stránkách v sekci "Kontaktujte nás".

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top