CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Mezi oxidací a redukcí je rozdíl.

OXIDACE

Oxidace je chemickou reakcí nebo procesem, během kterého jsou do směsi přidány atomy nebo molekuly kyslíku a odebrány atomy vodíku.

• Typickými příklady oxidace při práci v salonu jsou aplikace vlasové barvy, neutralizátoru trvalé ondulace anebo práškového odbarvovače.

REDUKCE

Redukcí názýváme chemický proces nebo reakci, během které jsou do směsi přidány atomy vodíku a odebrány atomy nebo molekuly kyslíku.

 •  Typickými příklady reukce při práci v salonu jsou aplikace preparačních produktů pro trvalou ondulaci nebo vyrovnání, např. Straight ‘n Shine.

NEUTRALIZACE

Neutralizace je chemickým procesem, během kterého dvě složky s různými hodnotami pH reagují na hodnotu pH 7 tím, že vzájemně neutralizují své kyselé a zásadité pH.

ELEKTRICKÝ NÁBOJ SLOŽKY

Atomy a molekuly jsou v podstatě neutrálně nabity, jelikož mají stejné množství protonů a elektronů. Iony jsou elektricky nabité atomy nebo molekuly. Tento elektrický náboj vzniká, pokud mají atomy více enbo méně elektron, než v neutrálním stavu.

 • Ionty s menším množstvím elektronů, než protonů jsou pozitivně nabité a nazývají se kationty.

• Ionty s větším množstvím elektronů, než protonů jsou negativně nabité a nazývají se anitonty.

 

Více informací o chemických vlastnostech naleznete  zde.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top