ŽIVOTNOST PRODUKTŮ

Dle evropské kosmetické smernice není na barvicích produktech firmy Goldwell zapotřebí zobrazit dobu trvanlivosti, jelikož tyto produkty jsou stabilní po více, než 30 měsíců od jejich výroby.

 Zároveň je nemusíme opatřovat symbolem PAO (Period After Opening - obrázek otevřeného kelímku s počtem měsíců trvanlivosti produktu po prvním otevření), jelikož zde neexistuje riziko zhoršování stavu receptury.

 

Označení produktů symbolem PAO není relevantní, pokud:

• se produkty fyzicky neotvírají (např. balení s aeroslem)

• se jedná o produkty pro jednorázovou spotřebu

• produkty nemohou spotřebiteli nikterak ublížit.

 

Tato procedura je komisí EU akceptována. To znamená, že u mnoha produktů, jako jsou vlasové barvy, není označení PAO vyžadováno. Naopak, některé šampony, kondicionéry a stylingové produkty musí být symbolem PAO označeny.

lifespan products 01

Trvanlivost všech našich tedy produktů, s ohledem na Cosmetic Rights je:

 

• 30 měsíců, pokud nejsou otevřeny

• 12 měsíců po první otevření

 

Je také zapotřebí zmínit, že trvanlivost produktů se odvíjí také od správného skladování. Příliš vysoká nebo nízká teplota může trvanlivost produktů zkrátit.

Více informací o chemických vlastnostech naleznete zde.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top