HODNOTA PH

Každý vodný roztok má hydratační potenciál, neboli hodnotu pH.. pH je měřící jednotkou pro počet atomů vodíku, určující, jak kyselý nebo jak zásaditý daný roztok je. Lze ji využít pro měření čehokoliv, jehož základem je voda. Proto nelze merit pH olejů. Hodnoty pH se rozpíná od 0 do 14, kde je neutrální hodnotou 7. Kyselé roztoky mají vždy více  iontů hydrogenu H+, zatímco zásadité roztoky mají více iontů hydroxidu OH.

Kyselost

Vše mezi pH 0 a pH 7 má kyselou hodnotu pH. Více iontů H, než iontů OH = kyselejší. Naříklad: Citronová šťáva nebo vlasová kúra

Vlasovým produktům umožňuje navrátit vlasům správné pH po ošetření alkalickými produkty jako jsou permanentní barvy, zesvětlovače, trvalé ondulace anebo vyrovnávací produkty.

ZÁSADITOST

Vše mezi pH 7 a pH 14 má zásaditou hodnotu pH. Méně iontů H , než iontů OH = zásaditější. Naříklad: čistič trouby nebo odbarvovač vlasů

 Vlasovým produktům umožňuje změnit nebo upravit vlasovou strukturu zevnitř i zvenčí. Zásaditost nabobtnává kutikulu vlasů a umožňuje tak produktům penetrovat do kortexu. Pokud je ale produkt příliš zásaditý, může to vést k narušení vrstev kutikuly vlasů.

NEUTRÁLNÍ PH

Za neutrální hodnotu považujeme pH 7. Čistá voda obsahuje stejné množství iontů H a OH. Rozsah pH pro vlasy a pokožku je mezi 4.5 a 5.5. Produkty, které jsou označeny jako neutrální k vlasům a pokožce musí proto mít tuto kyselou hodnotu pH.

MIMOCHODEM

pH vypovídá pouze o koncentraci "volných" iontů [H] / [OH] ve vodném roztoku. pH nevypovídá o tom, kolik  je v rozotku “vázaných" iontů [H] / [OH]. Zředění vodou pH hodnotu výrazně nezmění.

ph value scale

PH VLASOVÝCH PRODUKTŮ A PRODUKTŮ PRO KAŽDODENNÍ SPOTŘEBU

Rozsah hodnoty pH je nejvhodnějším způsobem, jak vyjádřit koncentraci iontů vodíku jednoduchým odkazem na jejich logaritmickou mocninu.

 Hodnota pH nevypovídá o tom, jak šetrný nebo agresivní produkt je, ani jak silný je. Chemické složení produktů sestává z důležitějších složek. Hodnota pH je pouze jednou z nich. Jak šetrný nebo škodlivý produkt je nelze určit nízkou nebo vysokou hodnotou pH.

 Přidáním vody do kyselého nebo zásaditého základu zředíme  ionty vodíku a hydroxidu stejnou mírou. Hodnota pH se v podstatě nezmění. Ředění chemických produktu, např. vlasové barvy, vodou nezmění hodnotu pH, pouze sníží koncentraci barviv.

Pro zhodnocení účinnosti produktů není důležité, zda chemikové použijí čisté nebo zředěné koncentrace nebo jak je smíchají. Důlelžitý je pouze jejich vliv na vlasy. Produkty Goldwell jsou vytvořeny tak, aby byly co nejúčinnější a zároveň výjimečně šetrné.

FYZICKÉ ÚČINKY PH

Většina permanetních barvicích produktů vyžaduje pro přenesení pigmentů do vlasového stvolu zásaditý roztok.

 Zásadité roztoky nabobtnávají kutikulu vlasu a umožňují barevným molekulám, aby se uložily do vnitřního kortexu vlasu. Proto jsou zásadité sloučeniny, jako amoniak, ve většině barvicích produktů.

 Lotion peroxidu vodíku (H2O2) je vždy kyselý. Je tak zajištěna jeho stabilita a předchází tak nežádoucí oxidaci. Je umístěn pod hodnotou pH 4 a je využíván jako oxidační prostředek pro permanentní barviva. Zásaditost vlasové barvy destabilizuje peroxid vodíku, uvolňuje kyslík a aktivuje oxidační reakci potřebnou pro proces barvení.

 Zesvětlující prášek (odbarvovač)má pH okolo 8.5 až 10.5. Při smíchání s peroxidem vodíku je směs stále dostatečně alkalická na to, aby z vlasů odstranila přírodní i umělé barvivo.

 Jelikož je pro aktivaci některých barvicích produktů zásaditost nutností, je také zapotřebí vlasy okyselit a navrátit jim jejich pH 4.5 až 5.5. Abychom zredukovali nabobtnání  kortexu a dodali kutikule kompaktnost a hladkost, je zapotřebí alkalické službě aplikovat šampon a/nebo kúru s kyselým pH.

 Více o chemických vlastnostech naleznete zde.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top