ADITIVNÍ A SUBTRAKTIVNÍ MÍCHÁNÍ BAREV

SUBTRAKTIVNÍ MÍCHÁNÍ BARVY

subtractive color mix

SUBTRAKTIVNÍ MÍCHÁNÍ BARVY

Pro práci s barevnými pigmenty za účelem barvení vlasů musíme všichni ovládat pravidlo subtraktivního míchání barev. Subtraktivní míchání barev znamená, že při přidání barvy bude světlo redukováno. Výsledkem bude tmavší barva.

 Čím více barvy je přidáno nebo přimícháno, tím méně světla se odrazí. O to tmavší je barva vlasů a tím méně je zářivá.

slider cyan magenta blue

CYAN + MAGENTA = MODRÁ

Smícháním cyan a magenta získáme modrou.

slider yellow magenta red

ŽLUTÁ + MAGENTA = ČERVENÁ

Směs žluté + magenta bude červená.

slider yellow cyan green

ŽLUTÁ + CYAN = ZELENÁ

Směs žluté + cyan je zelená.

slider mixture

SMĚS

Směs všech těchto barev vytvoří tmavě hnědou/černou barvu.

ADITIVNÍ MÍCHÁNÍ BARVY

additive color mix

ADITIVNÍ MÍCHÁNÍ BARVY

Při přáci s barevným světlem používáme zákon aditivního míchání barev pro dosažení světlejších výsledků. Světlé barvy lze zpozorovat přes filtr.

 

Příklad:

červená + zelená = žlutá

zelená + modrá = cyan

modrá + červená = magenta

MIMOCHODEM

Během každodenní práce v salonu nehovoříme o Magenta a Cyan, ale o červené, žluté a modré.

PŘEDMĚT POD RŮZNÝM SVĚTLEM

 
Umělé světlo není vždy zdrojem opravdu bálého světla, protože obsahuje určité vlnové délky.  Různě zbarvené světlo může mít vliv na vnímání barvy objektu. Namodralé světlo fluorescentní lampy může zapříčinit to, že světlé vlasy mají popelavý nádech, zatímco pod nažloutlým světlem elektrické žárovky bude stejná barva působit spíše zlatavě.

 Při práci v salonu to znamená, že správné zhodnocení barev by mělo být vždy provedeno pod speciálními lampami napodobujícími denní světlo nebo přímo na denním světle, protože umělá světla mohou pozorovatele zmást. Různě zbarvená světla v salonu mohou působit nesprávné vnímání odstínu. U klientky doma bude pravděpodobně světlo také jiné.

VLASY POD RŮZNÝM SVĚTLEM

První obrázek znázorňuje barvu pod modrým světlem, druhý pod žlutým a poslední pod červeným.

hair in different light situations

MIMOCHODEM

Byl to Sir Isaac Newton, kdo v roce 1666 poprvé popsal, že barva existuje na bílém světle.

Více informací o teorii barev naleznete zde.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top