BARVA & LESK

light refraction

LÁMÁNÍ SVĚTLA

Světlo obsahuje paprsky, známé jako vlnové délky, které jsou viditelné pouze lomem. Lom světla rozděluje bílé světlo na červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou a fialovou.

light reflection

ODRAZ SVĚTLA

Když světlo narazí na porvch, je buď  odraženo nebo absorbováno. Bílé povrchy odráží celé spektrum barevného světla, zatímco černé povrchy neodráží nic. Namísto toho světlo pohlcují.

 Světlo se částečně odráží a je částečně absorbováno, když dopadne na barevný předmět. Toto neabsorbované nebo odražené světlo je vnímáno okem a mozkem jako barva předmětu.

shine

LESK

Lesk je to nejzářivější, zářivost, odrážení z povrchu. Čím hladší a rovnoměrnější povrch je, tím intenzivnější je i lesk. Např.: Vybledlá barva na starém autě je matná. Auto s novou barvou září.

 A smooth surface can also reflect light directionally whereas a rough surface deflects it.

MIMOCHODEM

Vlasy mohou odrážet světlo jako z povrchu, tak zevnitř. Podrobněji se tomu budeme věnovat v kapitole o vlasových barvách.

BAREVNÝ KRUH

color wheel primary colors

BAREVNÝ KRUH

PRIMÁRNÍ BARVY

Barevný kruh je středem barevné sféry. Jedná se o princip, na kterém je založena celá teorie barev a zahrnuje primární, sekundární a terciární barvy.

Primarní barvy jsou základními a nelze je získat mícháním: žlutá, červená a modrá. Tyto barvy lze smíchat pro získání jakékoliv další barvy, kterou naleznete v přírodě, neboli sekundární barvy.

color wheel primary and secondary colors

BAREVNÝ KRUH

PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ BARVY

Sekundární barvy lze nalézt mezi primárními barvami a jsou výsledkem smíchání dvou stejných podílů primárních barev.

Sekundárními barvami jsou zelená, oranžová a fialová.

color wheel primary and tertiary colors

BAREVNÝ KRUH

PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ BARVY

Terciární barvy lze vytvořit kombinací stejných dílů primární barvy se sousedící sekundární barvou.

Terciárními barvami jsou červenooranžová, žlutozelená, modrozelená, modrofialová, červenofialová.

Vzájemně protichůdné barvy na kruhu se nezývají komplementární barvy.

Při míchání komplementárních barev nezapomínejte, že se vzájemně neutralizují. To znamená, že výsledná barva bude v tónu neutrální hnědé.

Více informací o barevném kruhu Goldwell naleznete zde.

COLOR SPHERE

bisected color sphere

BISECTED COLOR SPHERE

The color wheel is a part of the color sphere

color sphere with dark and light pole

COLOR SPHERE WITH DARK AND LIGHT POLE

In addition to mixing primary and secondary colors, the color sphere also shows dark colors. All colors and all graduations between black and white can be found on the surface as well as inside the sphere. This is what allows us to clarify the relationships between colors.

BY THE WAY

Color Theory with the Color Sphere is based on a theory first advanced by Johann Wolfgang von Goethe in 1810.

Learn more about Color Theory here.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top