PŘÍMÁ BARVIVA

Přímá barviva mají schopnost extrémně širokého spektra molekul, které jsou již intenzivně nabarvené. Mají ohromný rozsah použití od textilů, plastů, kosmetiky po vlasové barvy. 

 Přímá barviva nepenetrují hluboko do vlasu. S ohledem na malou penetraci je lze snadno vymýt šamponem. Proto často nazýváme produkty, které obsahují především přímá barviva, jako dočasná. Díky jejich výjimečné zářivosti jsou používána pro dodání dodatečné barevné intenzity.

 Výzkumné laboratoře Kao v Japonsku a Německu vyvinuly různé technologie založené na přímých barvivech za jedním účelem: dodat vlasové barvě zářivost a intenzitu. Vyřešili mnoho problémů, kterým čelí koloristé na celém světě. Nyní jsme v pozici, kdy můžeme vybírat mezi různými  technologiemi založenými na přímých barvivech.

 

Přímá barviva mají společných několik vlastností:

• Jedná se o kompletně vyvinuté molekuly, okamžitě připravené k použití.

• Není nutné je aktivovat smícháním s vyvíječem.

• Přilnou k vlasu díky různým silám, jako je například elektromagnetický náboj.

• Mají tendenci se uchytit především na vnějších vrstvách, neboli kutikule, vlasu.

• Jsou velmi intenzivní a zářivá.

• Míchání je velmi snadné, jelikož se na ně vztahují pouze pravidla subtraktivního míchání barev.

KONVENČNÍ PŘÍMÁ BARVIVA

Konvenční, obvyklá přímá barviva jsou pozitivně (+) nabitými molekulami, které jsou přitahovány negativně (-) nabitými partiemi vlasu. Tato přímá barviva jsou větší, než pojivo a usměrňovače a proto nemají schopnost penetrovat hluboko do vlasů. Mají tendenci se shlukovat a tím se zvětšovat.

 Jsou používána především v kyselých až neutrálních produktech. Konvenční přímá barviva nezpůsobují nabobtnání vlasu tak, jako tomu činí oxidační/alkalické produkty. Kyselé nebo neutrální prostředí představují další bariéru, která brání konvenčním přímým barvivům  penetrovat hluboko do vlasů. Proto nejsou konvenční přímá barviva tak odolná jako oxidační barviva nebo speciální technologie založené na přímých barvivech, vyvinuté společností Kao.

 Za účelem navýšení intenzity potřebují tato barviva poréznější vlasovou strukturu, která jim umožní penetrovat hlouběji.

 Ostatní faktory pro navýšení odolnosti a intenzity jsou delší doba působení a množství barviv. Čím více barviv a delší doba působení, tím více barviv k vlasu přilne.

direct dyes

Přímá barviva přilnou především na povrchu vlasu.

BARVIVA ELUMEN

Jedním z největších vynálezů mezi vlasovými barvami je Elumen.

Oproti přímým barvivům, využívajícím konvenční technologii, pracuje Elumen s kyselými, negativně nabitými přímými barvivy a hodnotou pH 3.0. Za kyselé prostředí v barevné receptuře je zodpovědná přírodní kyselina mléčná.

 Speciální technologie přenáší náboj do vlasů. Vznikne přebytek kationického (+) náboje a protože barviva Elumen jsou anionická (-), vznikne jakási vzájemná “přitažlivost”, která doslova vtáhne negativně nabitá barviva Elumen do vlasů. Vznikne simulovaná magnetická, elektrostatická přitažlivost, která negativně nabitá barviva pevně a permanentně spojí s již pozitivně nabitými vlasy.

Více informací o teorii barev naleznete zde.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top