OXIDAČNÍ BARVIVA

peroxide solution

ROZTOK PEROXIDU VODÍKU (H2O2)

voda

peroxid vodíku (3% - 12%)

zhušťující látka

emulgátory / povrchově účinné látky

stabilizátory

kyseliny

posilovače účinnosti

color cream

BAREVNÝ KRÉM

Mastná fáze

Zahušťovače a emulgátory

 Vodní fáze

Voda, alkalické prostředky, posilovače účinnosti, povrchově účinné barvy, redukční a  komplexní prostředky, parfumace a pečující složky.

 Barviva

Oxidační barviva s pojivi a usměrňovače, přímá barviva

ready mixed formula

HOTOVÁ SMÍCHANÁ RECEPTURA

H2O2 a barevná hmota společně reagují na barviva. Oxidační barvy reagují při přidání H2O2 jako vyvíječe. Tato oxidace způsobuje, že bezbarvá barevná hmota ve směsi začne tvořit barviva, která jsou uložena ve vlasech.

 Vyvinutá barviva se uchytí ve vlasech, kde dlouhodobě zůstávají.

oxidative dyes

OXIDAČNÍ BARVIVA

Oxidační barviva se zachycují především uvnitř vlasu.

VÝVOJ ODSTÍNU

Koloristé se často ptají, zda jsou červená barviva ve světlé barvě stejná jako červená barviva ve tmavší barvě. Odpověď je ne. Existuje mnoho červených, hnědých, měděných a zlatých barviv, která jsou používána v různých odstínech.

 Vývoj oxidační barvy je velmi komplexní. Chemičtí experti musí při vývoji nových odstínů vybírat z různých druhů pojiva a usměrňovačůplex. Směs usměrňovačů s různými pojivy vede k různým výsledkům. Každá jejich kombinace má vlastní specifický odstín. V každém jednom odstínu je několik jejich kombinací.

Více informací o teorii barev naleznete zde.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top