VNÍMÁNÍ BARVY VLASŮ

Vzezření barvy vlasů závisí na primárních a sekundárních barevných odrazech.

Textura povrchu a vnitřní struktura ovlivňují lesk a zářivost barvy vlasů.

perfectly reflected light01

DOKONALE ODRAŽENÉ SVĚTLO

Světlo se odráží od kutikuly a zevnitř vlasu. Odraz zevnitř vlasu vytváří barevnou hloubku.

 Aby vlasy měly přirozený lesk, musí být světlo odraženo od rovnoměrného a proto taky zdravého povrchu, kde je kutikula hladká.

perfectly reflected light02

DOKONALE ODRAŽENÉ SVĚTLO

Světlo odražené na zadní straně povrchu putuje uvnitř vlasového vlákna a odráží barvu vlasů.

light scattering01

ROZPTÝLENÍ SVĚTLA

Světlo může také procházet vlasy, což znamená, že jsou paprsky světla  odráženy zevnitř.

 Jedná se o sekundární odraz. Pokud jsou paprsky světla zlomeny nebo rozptýleny neronovměrnou vnitřní strukturou, budou vlasy méně zářivé a barva bude méně čistá.

light scattering02

ROZPTÝLENÍ SVĚTLA

Rozptýlení světla uvnitř vlasů redukuje jejich kontrast, živost, hloubku i průsvitnost

Více informací o teorii barev naleznete zde.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top