VLASTNOSTI VLASŮ

hair properties

VLASOVÁ STRUKTURA A JEJÍ SLOŽENÍ

Vlas má tři různé vrstvy:

1. Kutikulu, neboli vnější vrstvu

2. Kortex, neboli vnitřní strukturu

3. Medulu, která není vyvinuta ve všech typech textury vlasů

hair properties cuticle

KUTIKULA

Kutikula je sestavena z 5-10 vzájemně se překrývajících vrstev. Pokud je zdravá, je hladká a plochá. Vlasy působí zdravě a leskle a jejich vnitřní vrstvy jsou chráněny. Pokud je kutikula poškozená, vnější vrsty se zvednou a vystaví tak vnitřní vrstvy vlasů, což vede k jejich poškození a matnému vzhledu.

 Zdravá kutikula vlasů podporuje rovnoměrnou absorpci chemických produktů. Poškozená, otevřená kutikula umožňuje chemickým produktům, aby absorbovaly mnohem rychleji a tím také nerovnoměrně. To může vyústit pouze v nežádoucí a příliš tmavé výsledky barvení.

hair properties cortex

KORTEX

Kortex, vnitřní střední vrstva, je tou nejdůležitější a nejkomplexnější částí vlasů.

Jelikož obsahuje proteinové řetězce, vodíkové vazby, iontové vazby a disulfidové vazby, je důležitou pro chemické služby včetně barvení, trvalé ondulace, permanentního vyrovnání nebo keratinové péče. Díky své vnitřní struktuře je kortex zodpovědný za sílu pružnost vlasu. Také obsahuje pigmenty (melanin) určující přírodní barvu vlasů.

hair properties corticalcell

BUŇKA KORTEXU

Buňky kortexu obsahují makrofibrily.

hair properties macrofibril

MAKROFIBRILA

Každá makrofibrila obsahuje mikrofibrily.

hair properties microfibril

MIKROFIBRILA & PROTOFIBRILA

Mikrofibrila (intermediární filamenty) sestává z protofibril. Ty jsou složeny z protofilamentů.

 Každý protofilament je složený z alfa-spirál.

hair properties alphahelix

ALPHA-HELIX

 Ve své nejhlubší podstatě je vlas tvořen disulfidovými, iontovými a vodíkovými vazbami, které tvoří alfa-helix.

hair properties medulla

MEDULA

Medula tvoří samotné jádro vlasu. Jelikož ji nenalezneme ve všech typech textury vlasů, běžně pouze u normálních a pevných vlasů, nikterak neovlivňuje reakci vlasů na chemické ošetření. Zároveň ale může zvýraznit lesk a barvu vlasů díky podpoře odrazu světla.

KOMPLEX MEMBRÁN A LIPIDY

Mezi buňkami kortexu, buňkami kutikuli a mezi kortexem a vrstvami kutikuly je komplex membrán. Tento komplex sestává z lipidů a proteinů, které fungují jako lepidlo a drží jednotlivé složky vlasů dohromady. Obklopuje také všechny spirálové filamenty.

hair properties lipids

LIPIDY

Lipid je běžný termín používaný pro různé skupiny mastných kyselin, triacygliceridových vosků (tuků a olejů), fosfolipidů, sfingolipidů, lipopolysacharidů a isoprenoidů (steroidů, karotinoidů atd.).

Lipidy jsou přirozenou součástí vlasů. Vyrovnaná úroveň lipidů zaručuje silné, zářivé vlasy plné elasticity. Chemické a mechanické procesy mohou vést ke ztrátě lipidů, vlasy oslabovat a způsobovat jejich poréznost. Vlasy pak působí jako bez života a matným dojmem.

Více informací o vlastnostech vlasů naleznete zde.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top