0.1 pic intro headergrafik

ÚVOD

Součástí naší profese je i nauka o vlasech. V rámci výuky na střední škole, během seminářů anebo následného vzdělávání se jedná o obávaný předmět. Je nudný. Opravdu? Zdaleka ne, pokud jste jedním z těch, co se chtějí o vlasech a jejich vlastnostech naučit vše, co je nutné vědět.

 Pokud tedy jste připraveni na dávku vzdělání, my jsme připraveni vás vše naučit. Pokud mate otázky, my máme odpovědi. Zjistěte, co se děje uvnitř vlasů dokonce ještě před tím, než nám narostou a zjistíte, že nauka o vlasech může být vzrušující, zábavná a velmi sexy.

Vlasy hovoří vlastním jazykem. Ve staroněmeckém jazyce se jim říkalo hār. V nizozemštině a současné němčině je to haar, ve švédštině hår a v angličtině hair. Nezávisle na tom, jak se tato slova vyslovují, jejich původ je v německém slově hēra.

 Vlas je přírodní vlákno, jedno z těch nejlepších pro zpracování díky jeho neuvěřitelným vlastnostem. Unese velkou tíhu, přenáší tekutiny a chrání pokožku. Kdychom neměli vlasy/ochlupení, měli bychom přibližně o 5 milionů svalů méně. Také bychom měli  potíže s  regulací tělesné teploty.

Jako expert v oblasti vlasů se potýkáte s jejich různými strukturami a stavy. Proto je zapotřebí, o co se jedná a proč. Musíte se stát amatérským trichologem.

 Odvětví dermatologie, které vědecky zkoumá zdraví vlasů a pokožky se nazývá trichologie. Naši chemičtí specialisté v Japonsku a Německu úzce spolupracují s trichology, aby měli přístup k jejich nejnovějším vědeckým poznatkům.  Naše marketingové oddělení a oddělení vzdělávání provádí intenzivní průzkumy mezi kadeřníky, uměleckými aktéry i koncovými spotřebiteli, aby zjistili jejich nejnovější požadavky a potřeby ohledně produktů vlasové péče. Účinnost produktů je následně určena v rámci konzultace a spolupráce s vedoucími experty v oblasti vzdělávání a naší globální organizací.

Tímto způsobem vytváříme to nejlepší pro vlasy, kadeřníky i jejich klienty.

 

Více o různých tématech nauky o vlasech naleznete zde:

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top