REZERVACEVybraný seminář si můžete závazně objednat pomocí objednávkového formuláře u svého obchodního zástupce.
Úhradu proveďte poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet 2059590104/2600, Citibank.

30 dní před konáním semináře obdržíte fakturu. Poplatek za seminář je nutno
uhradit nejpozději 14 dnů před datem semináře.
Úhrady po tomto datu nemusí být akceptovány. Vzhledem k omezenému počtu účastníků každého semináře
doporučujeme provést úhradu co nejdříve.

Všechny ceny uvedené v tomto katalogu zahrnují DPH.
V případě změny DPH si firma Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o.,
vyhrazuje právo na patřičnou úpravu cen.

STORNO ÚČASTI

 
Bezplatné stornování účasti je možné do 14 dnů před zahájením semináře.
Při odhlášení 14 a méně dnů před seminářem bude účtován storno poplatek
ve výši 100 %. Na semináře je možno vyslat náhradníka.


O této skutečnosti nebo o stornu je třeba písemně informovat firmu
Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o., prostřednictvím e-mailu: andrea.dias@kao.com.
Firma Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o., si vyhrazuje právo zrušit seminář v případě,
že počet přihlášených účastníků nepřesáhne 60 % maximálního počtu účastníků.
V takovém případě vás o této skutečnosti budeme informovat,
úhrady vám budou v plné výši vráceny formou dobropisu.

Výše uvedené storno podmínky se vztahují jak na živé, tak na virtuální semináře.


You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top