POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zobowiązanie JBS Beauty sp. z o.o. sp.k. do stosowania przepisów o prywatności danych
Ochrona i zabezpieczenie prywatności danych osobowych jest ważne dla JBS Beauty sp. z o.o. sp.k.; z tego powodu, prowadzimy naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Mamy nadzieję, że poniższe postanowienia naszej polityki pomogą zrozumieć, jakie dane JBS Beauty sp. z o.o. sp.k. może zbierać, w jaki sposób JBS Beauty sp. z o.o. sp.k. wykorzystuje i zabezpiecza dane oraz komu może je przekazywać.

Dane osobowe
Za pośrednictwem naszych stron JBS Beauty sp. z o.o. sp.k. będzie zbierać wyłącznie takie dane osobowe (np. Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres email), które zdecydują się nam Państwo przekazać dobrowolnie (np. w ramach rejestracji, ankiety), i na których wykorzystanie udzielą Państwo zgody. 

Cel wykorzystania danych
Gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, zazwyczaj wykorzystujemy je, aby udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie, przetworzyć Państwa zamówienie lub udzielić Państwu dostępu do konkretnych informacji czy ofert. W ramach łączących nas relacji handlowych: Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe i przekazywać je do naszych podmiotów stowarzyszonych na całym świecie (zarówno w EU jak i poza nią), aby lepiej zrozumieć Państwa potrzeby biznesowe, dowiedzieć się jak możemy ulepszyć nasze produkty i usługi, ewentualnie możemy (my, lub strona trzecia w naszym imieniu) skorzystać z danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w sprawie przekazania korespondencji dotyczącej marki i stosownych informacji o grupie KAO. Jeśli zdecydują Państwo, że nie chcą aby ich dane osobowe były wykorzystywane w ramach naszej relacji handlowej (szczególnie w formie marketingu bezpośredniego lub do badań marketingowych), uszanujemy Państwa decyzję. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych ani w żaden inny sposób nie udostępniamy ich stronom trzecim, za wyjątkiem podmiotów stowarzyszonych JBS Beauty sp. z o.o. sp.k. Oczywiście w każdej chwili możecie Państwo zmienić swoje dane, zarówno dotyczące zarejestrowanych gości czy też informacji podanych przy rejestracji online.   

Ograniczony cel
JBS Beauty sp. z o.o. sp.k. będzie zbierać, wykorzystywać lub ujawniać podane przez Państwa dane wyłącznie online oraz w celach, o których zostali Państwo poinformowani, z zastrzeżeniem następujących wyjątków dotyczących ujawniania danych:

Komunikacja lub dane o użyciu
W trakcie korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych w celu korzystania z naszej strony generowane są dane komunikacyjne (np. adresy protokołu internetowego) lub dane o użyciu (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie dostępu, a także informacje o usługach telekomunikacyjnych z których Państwo korzystali), przy czym takie dane mogą obejmować Państwa dane osobowe. W zakresie, w jakim będzie to niezbędne, odbywać się będzie zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji o komunikacji lub danych o użyciu w sposób zgodny z obowiazującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. 

Automatyczne zbieranie danych nieosobowych
Gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę, możemy automatycznie (tj. nie w ramach rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wyszukiwarki internetowe, system operacyjny, nazwa strony, z której zostaliście Państwo przekierowani, liczba odwiedzin, średni czas spędzony na przeglądaniu strony, odwiedzone podstrony). Możemy korzystać z takich danych i udostępniać je naszym podmiotom stowarzyszonym na całym świecie, aby monitorować atrakcyjność naszych stron i ulepszać ich funkcjonowanie bądź treści.

Ciasteczka – informacje automatycznie przechowywane na Państwa komputerze
Gdy przeglądają Państwo jedną z naszych stron, możemy przechować określone dane na Państwa komputerze w formie „ciasteczka”, aby automatycznie rozpoznać Państwa komputer podczas kolejnej wizyty. Ciasteczka mogą pomóc nam na wiele sposobów, na przykład umożliwiając lepsze dostosowanie zawartości strony do Państwa zainteresowań lub przechowanie Państwa hasła w celu zaoszczędzenia czasu przy kolejnych odwiedzinach. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać ciasteczek, prosimy skonfigurować swoją wyszukiwarkę w taki sposób, aby wszystkie ciasteczka były usuwane z dysku twardego, zablokować ciasteczka, lub otrzymywać ostrzeżenie przed zachowaniem ciasteczek.

Dzieci
Kao nie będzie świadomie zbierać danych osobowych od dzieci bez uzyskania przez takie dzieci uprzedniej zgody rodziców, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów. Będziemy wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe dotyczące dziecka wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, a także zwrócimy się o zgodę rodziców w związku z lokalnymi przepisami lub aby chronić dziecko. Definicja „dziecka” lub „dzieci” ustalana jest na podstawie obowiązujących przepisów, a także zwyczajów kulturowych przyjętych w kraju i danym regionie. 

Ochrona
Aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą, a także przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, Kao wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Jeśli Kao korzysta z usługodawcy, taki usługodawca jest umownie zobowiązany do zapewnienia porównywalnego poziomu ochrony danych.   

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek Facebook’a (przycik Lubię to) 
Wtyczki na naszej stronie są zintegrowane z Facebook’iem tj. siecią społecznościową Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczkę Facebook można rozpoznać dzięki logo Facebook i/lub przyciskowi „Lubię to”. Ogólne informacje o wtyczkach Facebook’a można znaleźć pod adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas wizyty na naszej stronie, dzięki wtyczce uzyskują Państwo bezpośrednie połączenie pomiędzy swoją wyszukiwarką a serwerami Facebook’a. W związku z tym, Facebook uzyskuje informacje o tym, że odwiedziliście Państwo naszą stronę korzystając z Państwa adresu IP. W przypadku kliknięcia na przycisk „Lubię to” podczas bycia zalogowanym na swoje konto na Facebook’u, treści na naszej stronie zostaną powiązane z Państwa profilem na Facebook’u. Umożliwia to rozpoznanie przez strony Facebook’a, że Państwa konto na Facebook’u odwiedziło naszą stronę. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca strony internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych i/lub sposobu, w jaki Facebook korzysta z zebranych informacji. Aby dowiedzieć się więcej prosimy o zapoznanie się z informacjami o prywatności pod adresem: http://www.facebook.com/policy.ph Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook mógł rozpoznawać Państwa wizyty na naszej stronie w ramach Państwa konta na Facebook’u, należy wylogować się ze swojego konta na Facebook’u.  Na podstawie warunków Facebook’a, Państwa dane będą bezpośrednio przekazywane na profil na Facebook’u.

Linki zewnętrzne
Na naszych stronach korzystamy z linków do zewnętrznych stron, których treści nie są zlokalizowane na naszym serwerze. Podczas dodawania linku sprawdzamy zewnętrzną treść na takiej stronie. Jednak możliwe jest, że taka treść może następnie zostać zmieniona przez danego dostawcę. Jeśli zauważycie Państwo, że treść zewnętrznego dostawcy jest niezgodna z prawem, prosimy o informację.  Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie treści na naszym serwerze. 

Prawo dostępu
Macie Państwo prawo w każdym momencie uzyskać informacje o danych dotyczących Państwa osoby, które przechowujemy, w tym informacje o pochodzeniu danych, odbiorcy danych i celu, w jakim są przechowywane i przetwarzane. Wszelkie zapytania w tej sprawie należy przesyłać na piśmie lub pocztą elektroniczną na podany powyżej adres. 

Google Analytics
Macie Państwo prawo w każdym momencie uzyskać informacje o danych dotyczących Państwa osoby, które przechowujemy. Ta strona korzysta z Google Analytics, sieciowego narzędzia analitycznego dostarczanego przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z „ciasteczek”, czyli plików tekstowych umieszczonych na Państwa komputerze, aby pomóc nam w analizowaniu sposobu wykorzystania strony przez użytkowników. Informacje wygenerowane na podstawie ciasteczek dotyczące korzystania ze strony będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania na tej stronie anonimizacji IP, Państwa adres IP zostanie wycięty na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innnych stron członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP będzie przekazywany na serwer Google na terenie USA i tam zostanie wycięty. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Google będzie korzystać z takich informacji w imieniu operatora strony w celu dokonania oceny wykorzystania strony, opracowania raportów dotyczących korzystania ze strony dla operatorów strony, oraz świadczenia innych usług na ich rzecz dotyczących aktywności na stronie i wykorzystania internetu. Adres IP, przekazywany przez Państwa wyszukiwarkę w ramach narzędzia Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo odmówić używania ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej wyszukiwarce, jednak proszę zwrócić uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Mogą Państwo również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics w przyszłości, pobierając i instalując dodatek Google Analytics Opt-out Browser Addon do swojej wyszukiwarki:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top