WARUNKI KORZYSTANIA

Ograniczenie odpowiedzialności
Korzystanie z tej strony, w tym z treści na niej udostępnianych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

Korzystanie ze strony
JBS Kisielewski Turos Kisielewski sp. j. upoważnia Cię do przeglądania i pobierania materiałów ze strony wyłącznie na własny niekomercyjny użytek. Na wszelkich kopiach materiałów muszą zostać zachowane wszystkie zawiadomienia o prawach autorskich i inne informacje o prawach własności dotyczących materiałów. Niedozwolone jest jakiekolwiek modyfikowanie materiałów pochodzących z tej strony, ich reprodukcja lub publiczne udostępnianie, wyświetlanie lub dystrybuowanie czy też jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach publicznych lub komercyjnych. Niedozwolone jest używanie tych materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku sieciowym w jakimkolwiek celu. Materiały na tej stronie podlegają prawom autorskim a nieuprawnione korzystanie z tych materiałów może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe lub inne przepisy. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, przyznane Tobie upoważnienie do korzystania z tej strony wygaśnie automatycznie i będą Państwo musieli niezwłocznie zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Pytania i pomoc
Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej tej strony, prosimy o kontakt.
Dane kontaktowe znajdą Państwo w prawym dolnym rogu strony.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top