POLITIKA PRIVATNOSTI

Last revised Mai 2023

1. Ime i adresa kontrolora i informacije o našem licu zaduženom za zaštitu podataka
Rukovalac u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka država članica kao i drugih propisa o zaštiti podataka je: Imprint
Za pitanja vezana za privatnost podataka kontaktirajte nas na dataprivacy.emea@kao.com
 
2. Kategorije ličnih podataka i svrha obrade – Koje lične podatka obrađujemo o vama i zašto?
2.1 Meta podaci
Možete koristiti ovu web stranicu bez davanja bilo kakvih ličnih podataka o vama. U ovom slučaju, prikupićemo samo sledeće metapodatke koji su rezultat vašeg korišćenja web lokacije: tip i verzija pretraživača, operativni sistem i interfejs, web lokacija sa koje nas posećujete (URL pretraživača), web stranice koje posećujete našu web lokaciju, datum i vreme pristupa našoj web lokaciji i adresu internet protokola (IP).
Vaša IP adresa će se koristiti za omogućavanje vašeg pristupa našoj web stranici. Metapodaci će se koristiti za poboljšanje kvaliteta i usluga naše web stranice i usluga analizom ponašanja naših korisnika prilikom korišćenja.
2.2 Kontakt obrazac
Na našoj web stranici nudimo vam mogućnost da nas kontaktirate putem kontakt forme. Da bismo mogli da obradimo vaš zahtev, potrebne su nam sledeće informacije od vas, koje takođe mogu uključivati lične podatke: vašu imejl adresu i poruku. Davanje dodatnih ličnih podataka (na primer vaše ime) je moguće, ali nije obavezno. Lični podaci koje nam dostavite u kontekstu ovog obrasca za kontakt biće korišćeni samo za odgovor na vaš upit/zahtev za kontakt i za odgovarajuću tehničku administraciju. Prenos trećim licima se ne vrši. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim obradimo vaš zahtev ili ako opozovete svoju saglasnost.  
2.3 Bilten
Ako zatražite da primate naš bilten, obrađujemo sledeće informacije od vas, koje takođe mogu uključivati lične: vašu e-mail adresu. Davanje dodatnih ličnih podataka (na primer vaše ime) je moguće, ali nije obavezno. Takve lične podatke obrađujemo u svrhe pružanja biltena u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom i analiziranja vaših interesa u marketinške svrhe. Pozdrav i vaše ime su traženi kako bismo vam pružili personalizovano iskustvo. Pored toga, neke biltene neće slati druga „Kao kompanija“ iz „Kao grupe“ (posebno Kao Germany GmbH). U ovom slučaju, ova „Kao kompanija“ će takođe dobiti vašu e-mail adresu.
2.4 Salon finder
Na našem sajtu imate priliku da pronađete najbliže salone na vašoj lokaciji koji nude naše proizvode. Imate mogućnost da se vaša lokacija odredi geolokacijom na osnovu vaše IP adrese ili ručnim unošenjem poštanskog broja ili adrese. Nema skladištenja ili povezivanja podataka o vašoj lokaciji sa drugim ličnim podacima.
 
3. Naše prisustvo na društvenim mrežama
Imamo različita prisustva na takozvanim društvenim mrežama. Mi upravljamo prisustvom sa sledećim provajderima:

 • Facebook: Dobavljač usluga: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Skuare, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska; Pravni osnov: Legitimni interesi (član 6 (1) (f) GDPR); web-sajt: Facebook; Politika privatnosti: Facebook Privacy Policy;  
 • Instagram: Društvena mreža; Dobavljač usluga: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Skuare, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska; web-sajt: Instagram; Politika privatnosti: Instagram Privacy;  
 • Vimeo: Social network and video platform; Service provider: Vimeo Inc., Pažnja: Pravno odeljenje, 555 Vest 18th Street Nev Iork, Njujork 10011, SAD; web sajt: Vimeo; Politika privatnosti: Vimeo Privacy;
 • Pinterest: Društvena mreža; Dobavljač usluga: Pinterest Europe Limited, 2. sprat, Palmerston House, Fenian Street, Dablin 2, Irska; Pravni osnov: Legitimni interesi (član 6 (1) (f) GDPR); web-sajt: Pinterest;  Politika privatnosti:  Pinterest Privacy Policy; Dodatne informacije: Dodatak o deljenju podataka Pinterest-a (PRILOG A): Pinterest Advertising Services Agreement
 • YouTube: Društvena mreža i video platforma; Dobavljač usluga: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska; Pravni osnov: Legitimni interesi (član 6 (1) (f) GDPR); Politika privatnosti: Google Privacy;
 • TikTok: Društvena mreža / video platforma; Dobavljač usluga: TikTok Technologi Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dablin, D02 T380, Irska; Pravni osnov: Legitimni interesi (član 6 (1) (f) GDPR); web-sajt: Tiktok; Politika privatnosti:Tiktok Privacy Policy
Za ove informativne usluge koristimo tehničku platformu i usluge provajdera. Želimo da istaknemo da naše nastupe na društvenim mrežama i njihove funkcije koristite na sopstvenu odgovornost. Ovo se posebno odnosi na korišćenje interaktivnih funkcija (npr. komentarisanje, deljenje, ocenjivanje). Kada posetite naše web stranice, provajderi platformi društvenih medija prikupljaju, između ostalog, vašu IP adresu i druge informacije koje su dostupne u obliku kolačića na vašem terminalnom uređaju. Ove informacije se koriste da bismo nam, kao operateru naloga, pružili statističke informacije o interakciji sa nama.
Podatke prikupljene o vama u ovom kontekstu obrađuju platforme i mogu se preneti u zemlje van Evropske unije, posebno u SAD. Prema sopstvenim izjavama, svi pomenuti provajderi održavaju adekvatan nivo zaštite podataka koji je ekvivalentan nekadašnjem EU-US Privaci Shield-u i sa kompanijama smo zaključili standardne klauzule o zaštiti podataka. Ne znamo kako platforme društvenih medija koriste podatke iz vaše posete našem nalogu i interakcije sa našim objavama u sopstvene svrhe, koliko dugo se ti podaci čuvaju i da li se podaci prosleđuju trećim licima. Obrada podataka se može razlikovati u zavisnosti od toga da li ste registrovani i prijavljeni na društvenu mrežu ili posetite sajt kao neregistrovani i/ili neprijavljeni korisnik. Kada pristupite objavi ili nalogu, IP adresa dodeljena vašem terminalnom uređaju se prenosi provajderu platforme društvenih medija. Ako ste trenutno prijavljeni kao korisnik, kolačić na vašem krajnjem uređaju može da se koristi za praćenje kako ste se kretali po mreži. “Click buttons” ugrađena u web-sajtove omogućavaju platformama da beleže vaše posete ovim stranicama web-sajtova i dodele ih vašem odgovarajućem profilu. Na osnovu ovih podataka, sadržaj ili oglašavanje se mogu ponuditi po vašoj meri. Ako to želite da izbegnete, trebalo bi da se odjavite ili deaktivirate funkciju „ostanite prijavljeni“, izbrišite kolačiće prisutne na vašem uređaju i ponovo pokrenite pretraživač.
Kao pružalac informativne usluge, mi takođe obrađujemo samo podatke iz vašeg korišćenja naše usluge koje nam pružate i koji zahtevaju interakciju. Na primer, ako postavite pitanje na koje možemo da odgovorimo samo putem e-mejla, čuvaćemo vaše podatke u skladu sa opštim principima naše obrade podataka, koje opisujemo u ovoj politici privatnosti. Pravni osnov za obradu vaših podataka na platformi društvenih medija je čl. 6 (1) lit. f GDPR.
Da biste ostvarili svoja prava na subjekte podataka, možete kontaktirati nas ili provajdera platforme društvenih medija. U meri u kojoj jedna strana nije odgovorna za odgovor ili mora da primi informacije od druge strane, mi ili provajder ćemo zatim proslediti vaš zahtev odgovarajućem partneru. Molimo kontaktirajte direktno operatera platforme društvenih medija za pitanja o profilisanju, obradi vaših podataka prilikom korišćenja web stranice. Za pitanja o obradi vaše interakcije sa nama na našem sajtu, pišite na kontakt podatke koje smo naveli iznad.
Provajderi opisuju koje informacije platforma društvenih medija prima i kako se koriste u svojim izjavama o privatnosti. Tamo ćete takođe pronaći informacije o opcijama za kontakt, kao io opcijama podešavanja za oglase.

4. Osnova obrade i posledice – Koje je pravno opravdanje za obradu vaših ličnih podataka i šta se dešava ako odlučite da ih ne pružite?
Oslanjamo se na sledeće pravne osnove za prikupljanje, obradu i korišćenje vaših ličnih podataka:
 • vaš pristanak za obradu vaših podataka za jednu ili više specifičnih svrha;
 • obrada je neophodna u svrhe legitimnih interesa koje težimo mi ili treća strana, osim kada su ti interesi nadjačani interesima ili osnovnim pravima i slobodama koje zahtevaju zaštitu ličnih podataka, posebno ako ste dete; takvi legitimni interesi su ispunjenje ciljeva obrade navedenih u Odeljku 1, posebno pružanje ove web stranice vama
Davanje vaših ličnih podataka nije propisano zakonskom ili ugovornom obavezom. Dostavljanje vaših ličnih podataka je neophodno za sklapanje ugovora sa nama ili za dobijanje naših usluga/proizvoda na vaš zahtev. Davanje vaših ličnih podataka je za vas dobrovoljno.
Nepružanje vaših ličnih podataka može dovesti do nedostataka za vas; na primer, možda nećete moći da primate određene proizvode i usluge. Međutim, osim ako nije drugačije naznačeno, nedavanje vaših ličnih podataka neće imati za vas pravne posledice.
 
5. Kategorije primalaca i međunarodnih transfera - Kome prenosimo vaše lične podatke i gde se oni nalaze?
Vaše lične podatke možemo preneti trećim licima u gore opisane svrhe obrade na sledeći način:
 • U okviru Grupe Kao:Naše matično lice, Kao Corporation u Japanu, i svaka od njegovih filijala i/ili podružnica (svaka filijala ili podružnica uključujući nas koje se nazivamo „Kao Company“) u okviru globalne Kao Grupe mogu primiti vaše lične podatke kao neophodno za gore opisane svrhe obrade. U zavisnosti od kategorija ličnih podataka i svrhe za koje su lični podaci prikupljeni, različita interna odeljenja u okviru kompanije Kao mogu dobiti vaše lične podatke. Štaviše, druga odeljenja u okviru kompanije Kao mogu imati pristup određenim ličnim podacima o vama po potrebi, kao što je pravno odeljenje, odeljenje finansija ili interna revizija.
 • Sa obrađivačima podataka:Određene treće strane, bilo da su povezane ili nepovezane, mogu primiti vaše lične podatke za obradu takvih podataka prema odgovarajućim uputstvima („Obrađivači“) po potrebi za svrhe obrade opisane gore, kao što su dobavljači usluga web-sajta, dobavljači usluga za ispunjavanje narudžbi, pružaoci usluga brige o kupcima, pružaoci marketinških usluga, pružaoci usluga IT podrške i drugi pružaoci usluga koji nas podržavaju u održavanju našeg komercijalnog odnosa sa vama. Obrađivači će biti predmet ugovornih obaveza da sprovode odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti za zaštitu ličnih podataka i da obrađuju lične podatke samo prema uputstvima.
 • Drugi primaoci: možemo preneti - u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka - lične podatke agencijama za sprovođenje zakona, državnim organima, pravosudnim organima, pravnim savetnicima, spoljnim konsultantima ili poslovnim partnerima. U slučaju korporativnog spajanja ili akvizicije, lični podaci se mogu preneti trećim licima uključenim u spajanje ili pripajanje. Nećemo otkrivati vaše lične podatke trećim licima u reklamne ili marketinške svrhe ili u bilo koje druge svrhe bez dozvole. Svaki pristup vašim ličnim podacima je ograničen na one pojedince koji imaju potrebu da znaju kako bi ispunili svoje poslovne obaveze.
Međunarodni transferi: Lični podaci koje prikupljamo ili primamo o vama mogu biti preneti i obrađeni od strane primalaca koji se nalaze unutar ili van Evropskog ekonomskog prostora („EEA“). Primaoci izvan EEP se nalaze u zemljama sa odgovarajućim odlukama (naročito, Andora, Argentina, Kanada (za nejavne organizacije koje podležu kanadskom Zakonu o zaštiti ličnih podataka i elektronskim dokumentima), Švajcarska, Farska ostrva, Gernzi, Izrael, Ostrvo Man, Jersei, Novi Zeland, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, i, u svakom slučaju, prenos se na taj način priznaje kao pružanje odgovarajućeg nivoa zaštite podataka iz perspektive evropskog zakona o zaštiti podataka neće dati adekvatan nivo zaštite iz perspektive evropskog zakona o zaštiti podataka nivo zaštite podataka, baziraćemo prenos na odgovarajućim zaštitnim merama, kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Evropska komisija ili nadzorni organ, odobreni kodeksi ponašanja zajedno sa obavezujućim i izvodljivim obavezama primaoca ili odobreni mehanizmi sertifikacije zajedno uz obavezujuće i izvršne obaveze primaoca. Možete zatražiti kopiju takvih odgovarajućih mera zaštite tako što ćete nas kontaktirati kao što je navedeno u odeljku 7 ispod.
 
6. Period čuvanja – Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?
Vaši lični podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno da bismo vam pružili usluge i/ili proizvode koje tražite. Kada prekinete ugovorni odnos sa nama ili na drugi način prekinete svoj odnos sa nama, mi ćemo ukloniti vaše lične podatke iz naših sistema i evidencije i/ili preduzeti korake da ih pravilno anonimiziramo tako da više ne možete biti identifikovani iz njih (osim ako mi morate da čuvate vaše podatke da biste bili u skladu sa zakonskim ili regulatornim obavezama kojima kompanija Kao podleže – na primer, u svrhe oporezivanja).
Takođe, od nas se može zahtevati prema važećem zakonu da zadržimo određene vaše lične podatke u periodu od 10 godina nakon relevantne godine oporezivanja. Takođe možemo zadržati vaše lične podatke nakon raskida ugovornog odnosa ako su vaši lični podaci neophodni da bismo bili u skladu sa drugim važećim zakonima ili ako su nam vaši lični podaci potrebni za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnog zahteva, samo na osnovu potrebe za saznanjem . U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu vaših ličnih podataka u tako ograničene svrhe nakon raskida ugovornog odnosa.
 
7. Vaša prava – Koja prava imate i kako možete ostvariti svoja prava?
 • Pravo da povučete svoju saglasnost: Ako ste izjavili svoju saglasnost u vezi sa određenim prikupljanjem, obradom i upotrebom vaših ličnih podataka (posebno u vezi sa prijemom direktne marketinške komunikacije putem e-mejla, SMS-a/WhatsApp-a i telefona), možete povući ovu saglasnost u bilo kom trenutku sa budućim dejstvom. Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade pre povlačenja saglasnosti. Prigovor se može uložiti bez formalnosti i poželjno je da se uputi na dataprivacy.emea@kao.com . Dalje, možete da prigovorite na korišćenje vaših ličnih podataka u marketinške svrhe bez ikakvih troškova osim troškova prenosa u skladu sa osnovnim tarifama.
 • Dalja prava na privatnost podataka: U skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka, možete imati pravo da: (i) zatražite pristup vašim ličnim podacima; (ii) zatražiti ispravku vaših ličnih podataka; (iii) zahtevati brisanje vaših ličnih podataka; (iv) zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka; (v) zahtevati prenosivost podataka; i/ili (vi) prigovoriti na obradu vaših ličnih podataka (uključujući prigovor na profilisanje).
Imajte na umu da ova gore navedena prava mogu biti ograničena važećim lokalnim zakonom o zaštiti podataka.
U nastavku pronađite dodatne informacije o vašim pravima u meri u kojoj se primenjuje GDPR:
 • Pravo da zatražite pristup vašim ličnim podacima:Možda imate pravo da od nas dobijete potvrdu o tome da li se lični podaci koji se odnose na vas obrađuju i, u slučaju da je to slučaj, da zatražite pristup ličnim podacima. Ove informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije ličnih podataka o kojima se radi, i primaoce ili kategorije primaoca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, ovo nije apsolutno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa. Možda imate pravo da besplatno dobijete kopiju ličnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije koje zatražite, možemo naplatiti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova.
 • Pravo da zahtevate ispravku: YMožda imate pravo da od nas dobijete ispravku netačnih ličnih podataka koji se odnose na vas. U zavisnosti od svrhe obrade, možete imati pravo da dopunite nepotpune lične podatke, uključujući i dostavljanje dodatne izjave.
 • Pravo da zahtevate brisanje (pravo na zaborav):Pod određenim okolnostima, možda imate pravo da od nas dobijete brisanje ličnih podataka koji se odnose na vas, a mi možemo biti u obavezi da izbrišemo takve lične podatke.
 • Pravo da zahtevate ograničenje obrade:Pod određenim okolnostima, možda imate pravo da od nas zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka. U tom slučaju, odgovarajući podaci će biti označeni i možemo ih obrađivati samo u određene svrhe.
 • Pravo da zahtevate prenosivost podataka: Pod određenim okolnostima, možda imate pravo da dobijete lične podatke koji se odnose na vas, koje ste nam dali, u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i možda imate pravo da ih prenesete te podatke drugom subjektu bez smetnji od nas.
 • Pravo na prigovor: Pod određenim okolnostima, možete imati pravo na prigovor, na osnovu vaše posebne situacije, u bilo kom trenutku na obradu vaših ličnih podataka od strane nas i od nas se može zahtevati da više ne obrađujemo vaše lične podatke. Takvo pravo na prigovor se može posebno primeniti ako prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke u svrhe profilisanja kako bismo bolje razumeli vaše interese za naše proizvode i usluge ili za direktan marketing.

  Ako imate pravo na prigovor i iskoristite ovo pravo, vaše lične podatke više nećemo obrađivati u te svrhe. Ovo pravo možete iskoristiti tako što ćete nas kontaktirati kao što je navedeno u odeljku 7 u nastavku.

  Takvo pravo na prigovor može posebno da ne postoji ako je obrada vaših ličnih podataka neophodna za preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora ili za izvršenje već zaključenog ugovora.
Da biste ostvarili svoja prava, kontaktirajte nas kao što je navedeno u odeljku 7 ispod. Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu za nadzor zaštite podataka.
 
8. Kolačići
Ova web lokacija koristi kolačiće. Za više informacija o tome koje kolačiće koristimo i kako možete da upravljate podešavanjima kolačića i onemogućite određene vrste praćenja, posetite našu Politiku o kolačićima.
 
9. Pitanja i kontakt informacije
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili ako želite da ostvarite svoja prava kako je gore navedeno u Odeljku 5, kontaktirajte nas na: www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request/  
 
10. Drugo
U kontekstu daljeg razvoja zakona o zaštiti podataka, kao i tehnoloških ili organizacionih promena, naša politika privatnosti se redovno revidira kako bi se utvrdilo da li je potrebno prilagoditi ili dopuniti. Obavestićemo vas o svim takvim promenama, uključujući i kada će stupiti na snagu, ažuriranjem gore navedenog datuma „Poslednja revizija“ ili kako to na drugi način zahteva važeći zakon.

Sie haben sich erfolgreich von der Google Analytics Messung ausgeschlossen

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top