light scattering01

ROZPTÝLENÍ SVĚTLA

Světlo může také procházet vlasy, což znamená, že jsou paprsky světla  odráženy zevnitř.

 Jedná se o sekundární odraz. Pokud jsou paprsky světla zlomeny nebo rozptýleny neronovměrnou vnitřní strukturou, budou vlasy méně zářivé a barva bude méně čistá.

light scattering02

ROZPTÝLENÍ SVĚTLA

Rozptýlení světla uvnitř vlasů redukuje jejich kontrast, živost, hloubku i průsvitnost

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top