CHEMICKÉ VLASTNOSTI VLASŮ

chemical hairfacts

 Vlasy sestávají z 5 chemických prvků:

• Uhlíku

• Kyslíku

• Dusíku

• Vodíku

• Síry

Tyto prvky se navzájem slučují a vytváří aminokyseliny, základní stavební kameny pro keratin, který následně formuje peptidové spirály.

Alpha-Helix je polypeptidový řetězec anebo pravotočivá spirála. Spirály helixu tvoří protofibrily. Tyto křížové vazby, jako třeba disulfidové vazby,  jsou velmi důležité pro chemické procesy jako jsou trvalá ondulace nebo permanentní vyrovnání vlasů. Oproti tomu, vodíkové vazby a iontové vzaby jsou důležité pro stylingové procedury, jako je foukaná nebo žehlení vlasů.

Více informací o chemických vlastnostech vlasů naleznete zde.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top