hair properties cortex

KORTEX

Kortex, vnitřní střední vrstva, je tou nejdůležitější a nejkomplexnější částí vlasů.

Jelikož obsahuje proteinové řetězce, vodíkové vazby, iontové vazby a disulfidové vazby, je důležitou pro chemické služby včetně barvení, trvalé ondulace, permanentního vyrovnání nebo keratinové péče. Díky své vnitřní struktuře je kortex zodpovědný za sílu pružnost vlasu. Také obsahuje pigmenty (melanin) určující přírodní barvu vlasů.

hair properties corticalcell

BUŇKA KORTEXU

Buňky kortexu obsahují makrofibrily.

hair properties macrofibril

MAKROFIBRILA

Každá makrofibrila obsahuje mikrofibrily.

hair properties microfibril

MIKROFIBRILA & PROTOFIBRILA

Mikrofibrila (intermediární filamenty) sestává z protofibril. Ty jsou složeny z protofilamentů.

 Každý protofilament je složený z alfa-spirál.

hair properties alphahelix

ALPHA-HELIX

 Ve své nejhlubší podstatě je vlas tvořen disulfidovými, iontovými a vodíkovými vazbami, které tvoří alfa-helix.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top