ΓΕΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ

Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της οξείδωσης και της αναγωγής.

ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η οξείδωση είναι μια χημική αντίδραση ή διαδικασία με την οποία άτομα οξυγόνου ή μόρια προστίθενται σε μια ένωση και αφαιρούνται τα άτομα υδρογόνου.

Μια τυπική διεργασία οξειδώσεως σε ένα κομμωτήριο είναι η βαφή των μαλλιών, ο εξουδετερωτής της περμανάντ ή η σκόνη ντεκαπάζ. 

ΑΝΑΓΩΓΗ

Η αναγωγή είναι μια χημική διαδικασία ή αντίδραση όπου προστίθενται άτομα υδρογόνου σε μια ένωση και αφαιρούνται τα άτομα οξυγόνου ή τα μόρια.

Μια τυπική διαδικασία αναγωγής σε ένα κομμωτήριο, είναι τα προϊόντα περμανάντ και ισιωτικής, όπως Straight 'n Shine.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ

Η εξουδετέρωση είναι μια χημική διαδικασία όπου δύο ενώσεις με διαφορετικές τιμές pH αντιδρούν σε ρΗ 7, προκαλώντας έτσι την εξουδετέρωση των οξέων και αλκαλικών προϊόντων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τα άτομα και τα μόρια είναι ουσιαστικά ουδέτερα φορτισμένα καθώς έχουν ίσες ποσότητες
ηλεκτρόνιων και πρωτόνιων. Τα ιόντα είναι ηλεκτρικά φορτισμένα άτομα ή μόρια. Αυτό το ηλεκτρικό φορτίο συμβαίνει όταν τα άτομα έχουν περισσότερα ή λιγότερα ηλεκτρόνια    απ 'ότι σε ουδέτερη κατάσταση.

Τα ιόντα με λιγότερα ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα και λέγονται κατιόντα.


Τα ιόντα με περισσότερα ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια είναι αρνητικά φορτισμένα και λέγονται ανιόντα.

 

Μάθετε περισσότερα εδώ.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top