ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΑ

Οι βαφές και τα χρωστικά είναι ουσίες που δίνουν χρώμα σε ένα υλικό. Η κύρια διαφορά μεταξύ βαφών και χρωστικών είναι η διαλυτότητα, η οποία είναι η τάση του διαλύεται κάτι σε ένα υγρό. Οι βαφές είναι συνήθως διαλυτές - ή μπορούν να γίνουν διαλυτές - σε νερό και επομένως στο νερό που περιέχεται στα σκευάσματα. Οι χρωστικές ουσίες γενικά δεν είναι διαλυτές σε νερό, λάδι ή άλλους συνήθεις διαλύτες. Για να εφαρμοστούν σε ένα υλικό, αρχικά αναμειγνύονται με κάποια σκόνη και στη συνέχεια  με κάποιο υγρό που ονομάζεται παράγοντας διασποράς.

Οι βαφές χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μαλλιών, χαρτιού και άλλων ουσιών, ενώ οι χρωστικές χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό μελανιών, καλλυντικών χρώματος και πλαστικών.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι βαφών που χρησιμοποιούνται σήμερα στην τεχνολογία χρωμάτων μαλλιών:

οι άμεσες


οι οξειδωτικες


Ενώ οι άμεσες βαφές είναι προ-χρωματισμένα μόρια τα οποία γενικά απορροφούνται πάνω ή κοντά στην επιφάνεια των μαλλιών, οι οξειδωτικές χρωστικές είναι άχρωμα μόρια γνωστά ως συζεύκτες και προ-δρομείς που χρειάζονται τη βοήθεια ενός οξειδωτικού παράγοντα για να αντιδράσουν και να σχηματίσουν τα χρωματισμένα μόρια. Οι οξειδωτικές βαφές διεισδύουν βαθιά στα μαλλιά.

Πολλά προϊόντα χρωματισμού περιέχουν ένα συνδυασμό τόσο οξειδωτικών βαφών όσο και άμεσων χρωστικών.

Οξειδωτικές Βαφές

Για μια οξειδωτική βαφή χρειαζόμαστε συζευκτικές ουσίες και λοσιόν υπεροξειδίου.

Η χημεία της οξειδωτικής σύζευξης είναι σχετικά πολύπλοκη αλλά γενικά επιτυγχάνεται σε τρία στάδια:

1
Οξείδωση του προδρόμου

2

Σύζευξη μεταξύ οξειδωμένου προδρόμου και συζεύκτη

3

Οξείδωση του προϊόντος σύζευξης για να δώσει το τελικό χρώμα


Μάθετε περισσότερα για τις οξειδωτικές βαφές εδώ.

Μάθετε περισσότερα για τη Θεωρία του Χρώματος εδώ.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top