ΞΑΝΟΙΧΤΙΚΑ

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΞΑΝΟΙΧΤΙΚΑ

Όταν ανοίγουμε τα μαλλιά, οι φυσικές ή τεχνητές χρωστικές ουσίες μειώνονται βήμα-βήμα και αλλάζουν με τέτοιο τρόπο ώστε να χάσουν το χρώμα τους. Η προσθήκη Η2Ο2 είναι απαραίτητη καθώς αυτό, μαζί με το Ντεκαπάζ, παρέχει το οξυγόνο που απαιτείται για την οξείδωση. Η αλκαλικότητα είναι απαραίτητη για τη διόγκωση των μαλλιών και τον έλεγχο του ενεργοποιημένου οξυγόνου κατά τέτοιο τρόπο που να επιτευχθεί το επιθυμητό ξάνοιγμα.

Όταν "ξανοίγετε" τα λευκά μαλλιά γίνονται κιτρινωπά. Τα λιπίδια και οι άχρωμες κερατίνες οξειδώνονται και γίνονται αδιαφανείς.

Μάθετε περισσότερα για τη Θεωρία του χρώματος εδώ.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top