ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ

THE NATURALS

100% Κάλυψη λευκών  

• 100% Κάλυψη λευκών για τα λεπτά έως κανονικά μαλλιά (Αποχρώσεις N)
• 100% Κάλυψη λευκών με μια πιο ψυχρή κατεύθυνση (Αποχρώσεις NA)
• 100% Κάλυψη λευκών για τα πιο απαιτητικά μαλλιά (Αποχρώσεις NN)
• 100% Κάλυψη λευκών με πολυδιάστατες αντανακλάσεις (Elumenated Naturals)

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top