ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:

• Οι φόρμουλες υψηλής απόδοσης, με το  Procapil™* και το t-Flavanone, αλληλεπιδρούν με τη δομή της τρίχας
• Με την τακτική χρήση, εμποδίζουν την κληρονομική τριχόπτωση και δρουν ενάντια στην αδράνεια των θυλάκων
• Η αγκύστρωση των μαλλιών στο τριχωτό της κεφαλής ενδυναμώνεται και η πυκνότητα τους αυξάνεται

ProcapilTM* t-Flavanone
 
*Εμπ.Σήμα της Sederma

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top