ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Νερό, Γλυκερίνη, Υδροξυπροπυλικό Άμυλο, Σπορέλαιο Ricinus Communis (Κάστορ), Βούτυρο Butyrospermum Parkii (Shea), Κητεαρυλική αλκοόλη, Πολυακρυλοϋλοδιμεθυλικό νάτριο Ταυρικό, υδροξυακετοφαινόνη, υδρογονωμένο πολυδεκένιο, κόμμι σκληροτίου, κόμμι ξανθάνης, Trideceth-10, καπρυλικό/καπρικό τριγλυκερίδιο, εκχύλισμα Himanthalia Elongata, Αιθυλλαουροϋλ αργινικό HCl, Άρωμα/Άρωμα, Άλφα-Ισομονο-Ισομολοξυλον, Λιμοναναλοξυλονη C, Lisomenaloxylne C.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top