ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Νερό, Κητεαρυλική αλκοόλη, αλκοόλη, στεατικό γλυκερύλιο, στεατικό PEG-100, πολυσιλικόνη-9, κοκαμιδοπροπυλική βεταΐνη, αμοδιμεθικόνη, γλυκερίνη, υδροξυακετοφαινόνη, χλωριούχο κετιμόνιο, PEG-40 υδρογονωμένο καστορέλαιο, Tridecethrya-10 νάτριο Βενζοϊκό, Φαινοξυαιθανόλη, Άρωμα/Άρωμα, Άλφα-Ισομεθυλ Ιονόνη, Εξυλ Cinnamal, Λιμονένιο, Λιναλοόλη.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top