ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Alcohol Denat, Διμεθυλαιθέρας, Ακρυλικά Συμπολυμερή, Αμινομεθυλοπροπανόλη, Προπανοδιόλη, Polysorbate 80, Νερό, Καπρυλικό/Κάπρικο Τριγλυκερίδιο, HimanthaliaΕκχύλισμα Elongata, Άρωμα, Άλφα-Ισομεθυλοιονόνη, Λιμονένιο, Λιναλοόλη.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top