ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ισοδωδεκάνιο, Διμεθικόνη, Λαυρικό Ισοαμυλεστέρα, Τριεπτανοΐνη, Διμεθικονόλη, Καπρυλικό/Κάπρικο Τριγλυκερίδιο, Εκχύλισμα Himanthalia Elongata, Άρωμα/Άρωμα, Άλφα-Ισομεθυλ Ιονόνη, Λιμονένιο, Λιναλοόλη.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top