ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Νερό, Βαζελίνη, Οζοκερίτης, Θειικό Ασβέστιο, Τριλαουρεθικό 4 Φωσφορικό, Δις-Διγλυκερυλο Πολυακυλαδιπικό-2, Προπανοδιόλη, Ενυδατωμένο Πυρίτιο, Υδρογονωμένο Καστορέλαιο PEG-40, Συμπολυμερές VP/VA, Στεατικό Γλυκερύλιο, PEG-100 Στεατικό Σορβιτριόνη, Υδρογονωμένο καστορέλαιο, Στεατική Σορβιτορόνη, PEG-100, Στεατική Καπνοτριόνη, Σορβιτριόνη, Υδρογονωμένο καστορέλαιο PEG-40,Χλώριο, Καπρυλικό/Τριγλυκερίδιο Capric, Εκχύλισμα Himanthalia Elongata, BHT, Βενζοϊκό Οξύ, Άρωμα.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top