ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Νερό, Διμεθυλαιθέρας, Βουτάνιο, Οκτυλακρυλαμίδιο/Ακρυλικά/Μεθακρυλικό Βουτυλαμινοαιθυλεστέρα Συμπολυμερές, Αμινομεθυλοπροπανόλη, C12-13 Pareth-9, VP/VA Συμπολυμερές, Φαινυλ Τριμεθικόνη, Χλωριούχο Κετριμώνιο, Laureth-23, Αιθυλερογλυκερίνη, Εξωγλυκερογλυκερυξυλεροξύλοφαινοξυαιθανόλη , Βενζοϊκό Οξύ, Άρωμα, Λιμονένιο.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top