hair properties cortex

KUITUKERROS

Kuitukerros eli sisempi keskikerros on hiuksen tärkein ja rakenteeltaan monimutkaisin hiuksen osa.

 

 

Koska se sisältää proteiiniketjuja sekä vety-, suola- ja disulfidisidoksia, sen merkitys on olennainen erilaisissa kemiallisissa käsittelyissä, kuten värjäys, rakennekäsittelyt (permanentti tai suoristus) tai keratiinihoidoissa. Sisäisen rakenteensa vuoksi kuitukerros vastaa hiuksen vahvuudesta ja joustavuudesta. Se myös sisältää hiusvärin määräävät pigmentit, melaniinin.

hair properties corticalcell

KORTIKAALISOLU

Hiuksen kuitu- eli kortikaalisolut muodostuvat makrofibrilleistä.

hair properties macrofibril

MAKROFIBRILLI

Jokainen makrofibrilli muodostuu mikrofibrilleistä.

hair properties microfibril

MICROFIBRILLI & PROTOFIBRILLI

Mikrofibrilli muodostuu protofibrilleistä, jotka puolestaan koostuvat protosäikeistä.

 

 

Jokainen protosäie muodostuu alfa-kierteistä.

hair properties alphahelix

ALFA-KIERRE

Hiuksen sisin osa rakentuu disulfidi-, ioni- ja vetysidoksista, jotka muodostavat alfa-kierteet.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top