PH VALUE

Jokaisella vesiliuoksella on ns. potentia Hydrogenii eli pH-arvo. pH on vetyatomien määrän mittayksikkö ja kertoo sen, miten hapan tai emäksinen jokin aine on, ja sillä voidaan mitata ainoastaan vesipohjaisia liuoksia. Näin ollen esim. öljyille ei voi määrittää pH-arvoa. pH saa arvoja väliltä 0–14, ja asteikon keskipiste on neutraali 7. Hapoissa on aina enemmän vety- (H+) ioneja, kun taas emäksisissä liuoksissa on enemmän hydroksidi-ioneja (OH–).

HAPPAMUUS

Kaikki pH:n arvot välillä 0–7 ovat happamia. Kun H-ioneja on enemmän kuin OH-ioneja, liuos on hapan.

Esimerkki: sitruunamehu tai hiustenhoitoaineet.

 

Näin hiustuote kykenee palauttamaan hiuksiin sopivan pH-arvon sen jälkeen, kun niitä on käsitelty alkalisella (emäksisellä) tuotteella, kuten permanenttiaine, hiusväri, vaalentaja, suoristaja tai rentouttaja.

ALKALISUUS

Kaikki pH:n arvot välillä 7–14 ovat alkalisia eli emäksisiä. Kun H-ioneja on vähemmän kuin OH-ioneja, liuos on alkalinen.

Esimerkki: uuninpuhdistaja tai valkaisuaine.

 

Tämä mahdollistaa sen, että hiustuote pystyy muuttamaan hiuksen sisäistä tai pintarakennetta. Alkalisuus turvottaa hiuksen suomukerrosta, jolloin tuote pystyy imeytymään kuitukerrokseen. Liian emäksinen tuote voi kuitenkin avata suomukerroksen suomuja liian voimakkaasti ja rikkoa sen.

NEUTRAALISUUS

Neutraalipiste on pH 7. Puhtaassa vedessä on sama määrä H- ja OH-ioneja. Ihon ja hiusten pH-arvo on välillä 4,5–5,5. Iholle ja hiuksille neutraaleilla tuotteilla tulee olla tämä hapan pH-arvo.

TIESITKÖ MUUTEN, ETTÄ…

pH-arvo kuvastaa vain ”vapaiden” [H] / [OH] ionien määrää vesiliuoksessa eikä kerro mitään siitä, paljonko siinä on sitoutuneita, ”varattuja”, [H] / [OH] ioneja. Liuoksen laimentaminen vedellä ei muuta sen pH-arvoa merkittävästi.

ph value scale

HIUSTUOTTEIDEN pH-ARVO JA NIIDEN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

pH-asteikko on kätevä tapa ilmaista vetyionien konsentraatio käyttäen potenssin logaritmia.

pH-arvo ei kerro sitä, miten hellävarainen tai voimakas tuote on, tai millainen vaikutus sillä on. Tuotteen kemialliset ominaisuudet koostuvat muista, tärkeämmistä tekijöistä kuin pelkkä pH-arvo.  Tuotteen hoitavia tai vahingoittavia ominaisuuksia ei voida määrittää sen mukaan, miten korkea tai matala pH-arvo sillä on.

Kun vettä lisätään happamaan tai emäksiseen pohjaan, H- ja OH-pitoisuudet muuttuvat samassa suhteessa, niin että pH-arvo pysyy kutakuinkin samana. Kun kemiallisia tuotteita, esim. hiusväriä, laimennetaan veden kanssa, se ei muuta pH-arvoa vaan pienentää väriaineen konsentraatiota.

Tuotteen suorituskyvyn kannalta ei ole tärkeää, käyttävätkö kemistit puhtaita vai laimennettuja konsentraatioita tai miten he sekoittavat niitä. Vain vaikutus hiukseen on olennaista. Goldwell-tuotteet on kehitetty niin, että ne tarjoavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja ovat samalla poikkeuksellisen hiusystävällisiä.

pH-ARVON FYSIKAALISET VAIKUTUKSET

Useimmat kestovärit vaativat alkalisen liuoksen, jotta pigmentit pystyisivät tunkeutumaan hiuksen sisään.

Alkaliliuokset turvottavat suomukerrosta, jolloin värimolekyylit pääsevät
kerääntymään hiuksen sisempään, kuitukerrokseen. Tästä syystä useimmissa värituotteissa on alkaleja, kuten ammoniakkia.

 

Vetyperoksidikehitteet (H2O2) ovat aina happamia, jotta ne pysyisivät stabiileina ja jotta ei tapahtuisi ei-toivottua hapettumista. Niiden pH-arvo on alle 4, ja niitä käytetään hapetteina kestoväreissä. Hiusvärin alkalisuus tekee vetyperoksidikehitteen epästabiiliksi, vapauttaa hapen ja aktivoi värjäyksessä tarvittavan hapetusreaktion.

Vaalennusjauheen pH-arvo on välillä 8,5–10,5. Kun se sekoitetaan peroksidiin, liuos on edelleen tarpeeksi emäksinen irrottaakseen hiuksista luonnollisen tai keinovärin.

Koska alkalisuutta tarvitaan tiettyihin värituotteisiin, on tärkeää happamoittaa hiukset lopuksi uudelleen, niin että niiden pH-arvo palaisi välille 4,5–5,5. Jotta kuitukerroksen turpoamista saataisiin vähennettyä ja suomukerroksesta tulisi ehjä ja sileä, hiuksiin tulisi käyttää happaman pH-arvon shampoota ja/tai hoitoainetta alkalikäsittelyn jälkeen.

Lue lisää perustietoa kemiasta TÄSTÄ.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top