YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT 

KAO FINLAND OY:N TUOTTEIDEN MYYNTIIN  

 
I. Yleistä 

1. Yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme sovelletaan yksinomaan kaikkiin toimittamiimme tuotteisiin, mukaan lukien kaikki kulutushyödykkeet, jälleenmyyntituotteet, kalusteet, tarvikkeet jne. Emme tunnusta asiakkaan ehtoja, jotka poikkeavat myyntiehdoistamme tai ovat ristiriidassa niiden kanssa, paitsi jos olemme nimenomaisesti kirjallisesti hyväksyneet niiden pätevyyden. Myyntiehdoistamme on voimassa myös, jos toimitamme varauksetta tietoisena siitä, että asiakkaan ehdot poikkeavat myyntiehdoistamme tai ovat ristiriidassa niiden kanssa. 

2. Suulliset vakuussopimukset eivät ole päteviä. Ollakseen päteviä lisäsopimukset ja sopimuslausumat on tehtävä etukäteen kirjallisesti ja molempien osapuolten edustamiseen valtuutetun henkilön on allekirjoitettava ne oikeudellisesti sitovalla tavalla. Tämä koskee myös kirjallisuutta koskevan vaatimuksen kumoamista. 

3. Tilaukset ja niihin tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti. 

4. Jos kirjallista tilausvahvistustamme ei saada, tilauksen katsotaan olevan oikeudellisesti sitova. 


II. Myyntiehdot 

2. Toimitamme yksinomaan ammattimaisille kampaamoille ja kampaamotukkureille. Asiakas ei ole kuluttaja. 

2. Tilauksen yhteydessä sitoudut käsittelemään kaikkia toimittamiamme tuotteita vain oman ammattitoimintasi puitteissa ja toimittamaan niitä loppukuluttajille vain ammattitoimintasi puitteissa ja vain, jos nämä tuotteet ovat myyntikelpoisia. 

3. Tuotteita, jotka eivät koostumuksensa tai käyttöohjeidensa vuoksi ole myyntikelpoisia loppukuluttajien käyttöön, ei saa toimittaa loppukuluttajille käyttöturvallisuussyistä. 


III. Hinnat 

1. Laskutushintamme ovat nettohintoja, jotka perustuvat palvelun suoritushetkellä voimassa olevaan hinnastoon, ja ne ovat vapaasti toimitusvarastossa lisättynä palvelun suoritushetkellä voimassa olevalla lakisääteisellä arvonlisäverolla. 

2. Aiemmissa tilauksissa sovittuihin hintoihin ei sitouduta. 


IV. Toimitus ja toimitusajat 

Lähetystapa on meidän määrittelemämme. Tavaroiden lähettämisen vähimmäisnettolaskutusarvo on 50,00 € per tilaus. Verkkokaupan tilauksissa, joissa maksetaan luottokortilla, laskun nettomääräinen vähimmäisarvo on 100,00 € per tilaus. Toimitus on maksuton Saksan liittotasavallassa. Asiakas maksaa postiennakkomaksut. Jos asiakas kieltäytyy ottamasta vastaan toimituksen käteisnostoa tai toimitus epäonnistuu, hän vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista, mikäli tämä on asiakkaan vastuulla. 

1. Pyrimme noudattamaan sovittuja toimitusaikoja, mutta emme voi taata sitä. Toimitus edellyttää aina itsetoimitusvarausta. Ilmoitamme ostajalle välittömästi, jos emme saa toimituksia omilta toimittajiltamme. Kao Finland Oy ei ota mitään hankintariskiä. 

2. Sopimuksessa sovittua toimitusaikaa pidennetään asianmukaisesti, jos ilmenee ennalta arvaamattomia esteitä, joihin emme voi vaikuttaa. Tällaisia ovat myös sellaiset esteet kuin lakot ja työsulut, käyttöhäiriöt, viivästykset toimittajan tuotannossa ja vastaavat. 

3. Jos olemme viivästyneet toimituksesta, asiakkaan on asetettava meille kohtuullinen lisäaika. Jos emme ole toimittaneet toimitusta tämän määräajan päättymiseen mennessä, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus. Lisäajan asettamisesta ja peruuttamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. 

4. Muut viivästyksestä johtuvat vaatimukset, erityisesti vahingonkorvausvaatimukset, on suljettu pois. 


V. Maksuehdot ja ennakkoilmoitusajan lyhentäminen SEPA, suostumus luottotarkastukseen: 

1. Kaikki laskun määrät maksetaan nettomääräisinä 30 päivän kuluessa. Jos maksu suoritetaan 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, myönnämme 2 prosentin alennuksen tai 3 prosentin alennuksen suoraveloituksena. Muussa tapauksessa sovelletaan laskussa mainittuja maksuehtoja. 

2. Ennakkoilmoitusajan lyhentäminen SEPA-menettelyssä:
 Jos Kao Finland Oy suorittaa SEPA-suoraveloituksella erääntyvän maksun, ostaja suostuu ennakkoilmoitusajan (ennakkoilmoitus) lyhentämiseen 14 päivästä 5 päivään. Kao Finland Oy lähettää ennakkoilmoituksen, jossa ilmoitetaan kyseisen laskun tarkka summa ja päivämäärä, viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen kyseistä eräpäivää. 

3. Alennuksen vähentämisen kannalta ratkaiseva päivämäärä on laskun määrän saapuminen tilillemme. 

4. Jos hinta muuttuu valmistajan tai jonkin hinnoitteluun vaikuttavan tekijän, kuten palkkojen/energian, pakkausmateriaalin tai kuljetuskustannusten/lisä-, käyttö- tai raaka-aineiden osalta toimituspäivään mennessä, meillä on oikeus tarkistaa hintaa vastaavasti. 

5. Jos maksuaika ylittyy, meillä on oikeus periä viivästyskorkoa 8 % yli EKP:n peruskoron eräpäivästä lukien korkolain 633/1982 4 a §:n mukaisesti. 

6. Sekkejä ja vekseleitä hyväksytään vain suorituksen perusteella. 

7. Kaikki maksut on suoritettava yksinomaan euroina jollekin laskuissamme ilmoitetuista tileistä. Kaikenlaisten maksujen osalta suorituspäivä on se päivä, jona voimme määrätä summasta. 

8. Jos on sovittu osamaksuista ja asiakas laiminlyö vähintään kaksi peräkkäistä maksuerää kokonaan tai osittain, koko jäljellä oleva velka erääntyy maksettavaksi välittömästi. 

9. Saapuvat maksut kirjataan aina ensin kalenterin vanhimmalle velalle. Tämä pätee myös silloin, jos asiakas on määrännyt toisenlaisen varauksen, jollei sitä ole nimenomaisesti kirjallisesti vakuutettu. 

10. Asiakkaalla on oikeus kuitata, pidättää tai alentaa maksua, vaikka reklamaatioita tai vastasaatavia esitettäisiinkin, vain, jos olemme tunnustaneet vastasaatavan, se on oikeudellisesti vahvistettu tai kiistaton. 

11. Meillä on oikeus kuitata kaikki saamiset, joihin meillä on oikeus asiakasta vastaan, kaikkia saatavia vastaan, jotka asiakkaalla on meitä vastaan. 

12. Tietoja voidaan vaihtaa alla lueteltujen luottolaitosten kanssa luottokelpoisuuden arviointia varten. Kao Finland Oy pidättää itsellään oikeuden hankkia tuotteita tilattaessa luottokelpoisuustietoja alla luetelluilta yrityksiltä matemaattisten ja tilastollisten menettelyjen perusteella kutakin tilausprosessia varten. Asiakas voi saada tietoja maksukäyttäytymisestään ja luottokelpoisuudestaan alla luetelluilta yrityksiltä. Kao Finland Oy:llä itsellään ei ole tästä yksityiskohtaista tietoa. Asiakkaalle ilmoitetaan nimenomaisesti tietojen keräämisestä luottokelpoisuuden tarkistamista varten. Tuotteiden jatkotilaaminen Kao Finland Oy:ltä edellyttää suostumusta tietojen keräämiseen ja käyttämiseen luottokelpoisuuden arviointia varten. Ostaja luopuu oikeudesta erillistä ilmoitusta edellä mainituille yrityksille tietojen siirron yhteydessä. 

Nämä voivat olla seuraavat luottolaitokset: 

• CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244,
D-80807 München, Tel.: +49 (0)40 89803-0, Fax: -777/ 778
• Verband der Vereine Creditreform e.V., Hammfelddamm 13,
D-41460 Neuss, Tel.: +49 (0)2131-109-0, Fax: -8000
• SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden
• Suomen Asiakastieto Oy, Hermannin Rantatie 6, 00580 Helsinki 
• Bisnode D&B Finland Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

(Tietoja sinusta tallennetuista tiedoista saat osoitteesta SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover). Erityistapauksissa, jos asiakas on antanut suostumuksensa henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkistamiseen kaikkien Kao Finland Oy:ltä tehtävien ostosten osalta peruuttamiseen saakka, on suostumus mahdollista peruuttaa kirjallisesti Kao Finland Oy:lle milloin tahansa. 

VI. Vastuu virheistä, vanhentumisaika 

1. Vioista on ilmoitettava välittömästi tavaroiden toimituksen jälkeen. Ostaja on velvollinen tarkastamaan toimitetun tavaran välittömästi toimituksen jälkeen ja ilmoittamaan Kao Finland Oy:lle kirjallisesti mahdollisista virheistä viipymättä (viimeistään toisena arkipäivänä toimituksen jälkeen). Piilevistä vioista on ilmoitettava välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen. Myöhässä eli vastoin edellä mainittua velvollisuutta ilmoitettuja vikoja Kao Finland Oy ei ota huomioon ja ne suljetaan takuun ulkopuolelle. Reklamaatiot tunnustamme sellaisiksi vain, jos ne on tehty kirjallisesti. Myyntiedustajille tai kuljetusliikkeille tai muille kolmansille osapuolille tehdyt reklamaatiot eivät ole muodollisesti ja ajallisesti asianmukaisia reklamaatioita. 

2. Tavaroiden palauttaminen Kao Finland Oy:lle vikatapauksessa voi tapahtua vain meidän ennakkosuostumuksellamme. Ilman ennakkosuostumustamme tehtyjä palautuksia ei tarvitse hyväksyä. Tällöin asiakas vastaa palautuslähetyksen kustannuksista. 

3. Jos oikaisu- tai korvaava toimitus tehdään perustellun valituksen perusteella, sovelletaan vastaavasti toimitusaikaa koskevia säännöksiä. 

4. Sellaiseksi määritellyn ja tehokkaalla virheilmoituksella ilmoitetun virheen olemassaolo antaa asiakkaalle seuraavat oikeudet: 

a. Virheen sattuessa ostajalla on aluksi oikeus vaatia meiltä jälkikäteistä täyttämistä. Kao Finland Oy:llä on oikeus oman harkintansa mukaan valita, vaihdetaanko tavara vai korjataanko virhe. 

b. Lisäksi, jos jälkitäytön yritys epäonnistuu, Kao Finland Oy:llä on oikeus suorittaa uusi jälkitäyttö, jälleen oman harkintansa mukaan. Vain jos myös toistettu jälkitäyttö epäonnistuu, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai alentaa kauppahintaa. 

5. Ostaja voi vaatia vahingonkorvausta tai turhien kustannusten korvaamista vain silloin, kun virheettömän tavaran toimitusvelvollisuus on rikottu törkeän huolimattomasti tai tahallisesti. Hänen on osoitettava aiheutuneen vahingon syy ja määrä. Sama koskee turhia kuluja. 

6. Takuuaika on yksi vuosi, joka alkaa tavaran toimittamisesta. Ostajan vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat virheestä, vanhentuvat vuoden kuluttua tavaran toimittamisesta. Tätä ei sovelleta, jos Kao Finland Oy on toiminut törkeän huolimattomasti tai jos kyseessä on ostajan hengen, ruumiin tai terveyden loukkaus. 

VII. Vastuu Kao Finland Oy:n velvollisuuksien rikkomisesta muilta osin 

Sen estämättä, mitä näissä ehdoissa on takuuta ja muita erityismääräyksiä koskevista määräyksistä, Kao Finland Oy:n velvollisuuksien rikkomisesta seuraa seuraavaa: 

1. Ostajan on annettava Kao Finland Oy:lle kohtuullinen, vähintään kolmen viikon pituinen määräaika velvollisuuden rikkomisen korjaamiseksi. 

2. ostaja voi peruuttaa sopimuksen ja/tai vaatia vahingonkorvausta vasta, kun jälkipuintimääräaika on kulunut tuloksetta umpeen. 

3. kao Finland Oy on vahingonkorvausvelvollinen - oikeudellisesta perusteesta riippumatta - tahallisuuden ja törkeän huolimattomuuden tapauksessa. Yksinkertaisen huolimattomuuden tapauksessa kao Finland Oy vastaa vain vahingoista, jotka johtuvat hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisesta sekä vahingoista, jotka johtuvat olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomisesta. Jälkimmäisessä tapauksessa Kao Finland Oy:n vastuu rajoittuu ennakoitavissa olevan, tyypillisesti ilmenevän vahingon korvaamiseen. 

4. Jos ostaja on yksin tai pääasiallisesti vastuussa olosuhteista, jotka oikeuttaisivat hänet vetäytymään sopimuksesta, tai jos sopimuksen vetäytymiseen oikeuttava olosuhde on ilmennyt ostajan hyväksymisvelvollisuuden laiminlyönnin aikana, sopimuksen vetäytyminen on suljettu pois 

5. Jos ostaja ei hyväksy tilattuja tuotteita ja palveluja tai haluaa peruuttaa sopimuksen ilman perusteltua syytä, meillä on oikeus peruuttaa sopimus tai vaatia vahingonkorvausta laiminlyönnistä sopimuksen täyttämisen sijasta. 

VIII. Omistusoikeuden säilyttäminen 

1. Toimittamamme tavarat pysyvät omistuksessamme, kunnes kaikki nykyiset saatavamme asiakasta kohtaan ja kaikki tulevat saatavamme, sikäli kuin ne liittyvät toimitettuihin tavaroihin, on täytetty. Omistuksenpidätys koskee nimenomaisesti kaikkia toimittamiamme tuotteita, kuten edellä kohdassa I.1. on määritelty. 

2. Tavaroiden luovuttaminen vakuudeksi tai muu luovutus ennen täyttä maksua on sallittu vain Kao Finland Oy:n etukäteen antamalla kirjallisella luvalla. 

3. Jälleenmyyntiin tarkoitetut tavarat saa ostaja myydä edelleen tavanomaisessa liiketoiminnassa. Hän kuitenkin luovuttaa täten meille kaikki tästä jälleenmyynnistä johtuvat saatavat riippumatta siitä, onko varattu tavara myyty edelleen ilman käsittelyä vai käsittelyn jälkeen. 

4. Jos tämän VIII kohdan mukaisesti sovitun vakuuden arvo ylittää yli 20 prosentilla saatavamme asiakkaalta, vapautamme asiakkaan pyynnöstä valitsemamme vakuudet vastaavassa määrin. 

IX. kokoelma 

Myyntiedustajallamme on oikeus periä maksuja vain kirjallisen valtakirjan esittämällä. 


X. Luottamuksellisuus 

Asiakas on velvollinen pitämään kaiken Kao Finland Oy:tä koskevan yrityskohtaisen tiedon ehdottoman luottamuksellisena. Tätä tietoa saa luovuttaa kolmansille osapuolille vain meidän nimenomaisella suostumuksellamme. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen täyttämisen jälkeen. Se raukeaa, jos ja siltä osin kuin ostajalle luovutettu yrityskohtainen tieto on tullut yleisesti tunnetuksi. 


XI. Täyttöpaikka 
Täyttöpaikka ja oikeuspaikka on Helsinki, Suomi. Rekisteröityjä elinkeinonharjoittajia vastaan esitettävien vaateiden osalta sovitaan Helsingin tuomioistuinten toimivallasta. Sopimussuhteisiimme asiakkaan kanssa sovelletaan Suomen lakia. YK:n 11.4.1980 tehdyn kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltaminen on suljettu pois. 


XII. Yleisten sopimusehtojen määräysten sitovuus 
Jos jokin edellä mainituista ehdoista on tai tulee pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Pätemätön ehto korvataan pätevällä ehdolla, joka vastaa pätemätöntä ehtoa. 


Yleisten myynti- ja toimitusehtojen päättyminen 


You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top