ANVÄNDARVILLKOR

Ansvarsbegränsning
Vi tillhandahåller webbplatsen och hela dess innehåll utan användningsansvar.
All användning sker på egen risk.

 

Användning av webbplatsen
 Kao Sweden ger dig rätt att läsa och ladda ned material på webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk. Om du kopierar materialet är du ålagd att behålla information beträffande upphovsrättigheter och andra former av äganderättigheter. Du får inte ändra innehållet på webbplatsen på något sätt, ej heller reproducera eller offentligt visa upp eller distribuera eller på annat sätt använda materialet i någon form i offentligt eller kommersiellt syfte. All användning av materialet på annan webbplats eller i en annan nätverksmiljö för något ändamål är förbjuden. Materialet på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och all otillåten användning av materialet kan utgöra ett brott mot upphovsrätten, varumärkesintrång eller stå i strid med andra lagar. Om du bryter mot något av dessa villkor förverkar du automatiskt din rätt att använda webbplatsen och åläggs att omedelbart förstöra nedladdat eller utskrivet material. 

 

 

Frågor och support
Om du behöver teknisk support till webbplatsen, var vänlig kontakta oss. Du hittar tjänsten under rubriken Kontakta oss.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top