ESSENTIAL SHAPES

För frisörer på alla kunskapsnivåer

Förstå grunderna för att klippa hår genom att lära dig reglerna bakom dem på nytt.
Lär dig att arbeta metodiskt och få större förståelse för klippningens konst.
Du kommer även bli medveten om fönteknikens vikt för de olika klippningarna.

icon_salon_academy_RGB

icon_salon_academy_RGB

icon_salon_academy_RGB


LIVE SEMINAR

02_start_finish_masterstylist_RGB

02_start_finish_masterstylist_RGB

02_start_finish_masterstylist_RGB


TID
 

Start: 10.00
Slut: 17.00

03_costs_masterstylist_RGB

03_costs_masterstylist_RGB

03_costs_masterstylist_RGB


PRIS
 

5995,- (3 dagar) 

04_date_masterstylist_RGB

04_date_masterstylist_RGB

04_date_masterstylist_RGB


DATUM
 

Bokas via utbildning@kao.com (minimum 6 deltagare)​

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top