ELUMEN

 
 
Bli sikker i Elumens fantastiske verden, et fargesegment hvor alt kan lages; ​farger hvor du kan arbeide kreativt. ​
Denne dagen gjennomgår vi oppygningen av teorien omkring Elumen.  ​
Deretter er det en praktisk workshop, hvor du får mulighet til og prøve det du har lært på en model og ​du får alle de nye tips & triks med deg hjem.


icon_salon_academy_RGB

icon_salon_academy_RGB

icon_salon_academy_RGB

 
LIVE SEMINAR
 

01_attendees_Elumen_RGB

01_attendees_Elumen_RGB

01_attendees_Elumen_RGB

 
MAX. NUMBER OF ATTENDEES:
 

10

02_start_finish_Elumen_RGB

02_start_finish_Elumen_RGB

02_start_finish_Elumen_RGB


TIME

START 10.00
END 17.00

03_costs_Elumen_RGB

03_costs_Elumen_RGB

03_costs_Elumen_RGB


PRICE

04_date_Elumen_RGB

04_date_Elumen_RGB

04_date_Elumen_RGB


LOCATIONS & DATES
 

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top