BRUGERBETINGELSER

Begrænsning af ansvar
Benyttelse af denne side, inkluderet alle sidernes indhold, er tilgængeligt for brugeren på eget ansvar.

 

Brug af siden
Kao Danmark autoriserer dig til at se og downloade materiale fra denne hjemmeside til eget brug og ikke reklamemæssig anvendelse. Du skal bibeholde alle copyrights og andre relevante notiser i henhold til virksomheden i alle kopieringer af materialerne fra siden.  Du må ikke ændre ved materialerne fra denne side, reproducere, offentlig udstille , distribuere eller på nogen måde bruge dem i offentlig eller forretningsmæssig sammenhæng. Enhver brug af disse materialer på en anden hjemmeside eller på en netværkscomputer er forbudt. Materialet på denne side er copyrightbeskyttet og uautoriseret brug af materialet kan overtræde copyright, varemærket eller andre love. Hvis du bryder nogen af disse betingelser ender din autorisation til at benytte denne side automatisk, og du skal øjeblikkeligt ødelægge eller slette enhver download eller printet materiale.

Spørgsmål og hjælp
Hvis du behøver teknisk assistance i forbindelse med denne hjemmeside kontakt os venligst. Denne service er tilgængelig på vores hjemmeside under "Kontakt informationer".  

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top