FORTROLIGHEDSPOLITIK

GOLDWELL.DK fortrolighedspolitik - sidst opdateret 29. januar 2019

Kao Danmark A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark ("Kao Company" eller "vi" eller "vores") og alle associerede selskaber og datterselskaber i EMEA regionen (Kao Group) tager databeskyttelse alvorligt. Fortrolighedspolitikken informerer brugere af goldwell.dk og enhver anden Kao Company ejet hjemmeside eller mobile apps, på hvilken fortrolighedspolitikken kan ses (”hjemmeside”) om, hvordan vi, som ansvarlige over for General Data Protection Regulation (”GDPR”), indsamler og behandler personlige data og andre informationer fra brugere i forbindelse med deres brug af hjemmesiden. Bemærk, at andre Kao Group hjemmesider eller mobile apps kan være styret af andre fortrolighedspolitikker.

 

1. Kategorier af personlige data og formål med behandling – Hvilke personlige data om dig behandler vi og hvorfor?

1.1 Metadata

Du kan bruge hjemmesiden uden af afgive personlige data. I så tilfælde indsamler vi kun de metadata, som er resultatet af din brug af hjemmesiden, browser type og version, operativsystem og interface, de hjemmesider hvorfra du besøger os (henviser URL), hjemmeside(r) du besøger den dag og på det tidspunkt, hvor du besøger vores hjemmeside og internet protokol (IP) adresse.

 Din IP-adresse vil blive brugt til gøre din adgang til vores hjemmeside mulig. Metadata, inklusive den afkortede IP-adresse, vil blive brugt til at forbedre kvalitet og tjenester på vores hjemmeside ved at analyse vore brugeres adfærd.

1.2 Kontaktformular 

På vores hjemmeside tilbyder vi dig muligheden for at kontakte os via en kontaktformular. Til dette formål har vi brug for følgende personlige data: titel, navn, mail, telefonnummer og din besked. De til dette formål afgivne personlige data vil kun blive brugt til at besvare din forespørgsel og til den tilhørende tekniske administration. Overdragelse til tredjepart finder ikke sted. Dine personlige data bliver slettet, så snart vi har behandlet din forespørgsel, eller du tilbagekalder dit tilsagn.

1.3 Salon Finder

Via vores hjemmeside har du mulighed for at finde den nærmeste salon, som sælger vores produkter. Du har valget mellem at få din lokation bestemt via geolokation baseret på din IP-adresse eller ved manuelt at indtaste et postnummer eller en adresse. Der er ingen lagring eller link mellem oplysning om din lokation og andre personlige data.

1.4 Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, som er et webbaseret analyseredskab udviklet af Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruger “cookies”, som er tekstfiler, der lagres på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Den information, der genereres af en cookie vedrørende brug af hjemmesiden, videreføres til og lagres af Google på servere i USA.

På vegne af denne hjemmesides operatør bruger Google oplysningen til at evaluere brugen af hjemmesiden, indsamle rapporter om hjemmesidens aktivitet og udbyde andre tjenester, der relaterer til hjemmesidens aktivitet og internetbrug, til hjemmesidens operatør.

Den IP adresse, der sendes fra din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive sammenholdt med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring af cookies via en relevant opsætning af din browser. Men vær opmærksom på, at hvis du gør det, vil du måske ikke være i stand til at bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside.

 Du kan også framelde dig og dermed undgå at blive fulgt af Google Analytics fremover ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Addon på din nuværende web browser: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Som et alternativ til dette browser plug-in og især mobile browsers kan du klikke på følgende link og installere en opt-out cookie. Denne opt-out cookie forhindrer sporing fra Google Analytics på denne hjemmeside. www.goldwell.dk/fortrolighedspolitik/?google-analytics-opt-out=true

 

2. Baggrund for behandling og konsekvenser – Hvad er det juridiske belæg for behandling af dine personlige data, og hvad sker der, hvis du vælger ikke at ville afgive dem?

Vi er afhængige af dit tilsagn om indsamling, behandling og brugen af personlige data for at kunne sende dig et nyhedsbrev eller besvare online forespørgsler eller spørgsmål.

Afgivelse af dine personlige data forlanges ikke på baggrund af en lovbestemt eller kontraktlig forpligtelse. Afgivelse af dine personlige data er ikke nødvendig for at indgå en kontrakt med os eller for at kunne modtage de tjenester/produkter, som du har bedt om. Afgivelse af personlige data er frivillig.

Hvis du ikke afgiver dine personlige data, kan det være en ulempe for dig. F.eks. vil vi ikke være i stand til at besvare din forespørgsel, eller du vil ikke være i stand til fuldt og helt at opleve websitet. Men med mindre det specificeres, vil det, at du ikke afgiver dine personlige data, ikke få lovmæssige konsekvenser for dig.

 

3. Kategorier af modtagere og internationale overførsler – Hvem overfører vi dine personlige data til, og hvor er de beliggende?

Vi vil evt. overføre dine personlige data til tredjepart med følgende formål for behandling:

Til Kao Company: Vores moderselskab, Kao Corporation, i Japan og alle tilknyttede selskaber og datterselskaber (ethvert tilknyttet selskab eller datterselskab inkl. os med referencen "Kao Company"; samlet "Kao Group") i den globale Kao Group www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies kan modtage dine personlige data, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde ovennævnte formål for behandling. Afhængig af hvilken slags personlige data, det drejer sig om og til hvilke formål, de personlige data er indsamlet, kan forskellige interne afdelinger i Kao Company modtage dine personlige data.

F.eks. vil vores IT afdeling have adgang til din konto, og vores cCommerce og salgsafdeling kan have adgang til dine kontooplysninger eller oplysninger, der er relateret til ordrer. Desuden kan andre afdelinger i Kao Company have adgang til visse af dine personlige data, hvis det er nødvendigt, så som den juridiske afdeling, økonomiafdelingen eller intern revision. Til databehandlere: Visse tredjeparter (“Behandlere”), hvad enten de er tilknyttede eller ikke, kan modtage dine personlige data for at kunne behandle sådanne data under passende vejledning, der er nødvendig for behandling til opfyldelse af ovennævnte formål; det kan være hjemmeside serviceudbydere, udbydere til ordreopfyldelse, udbydere af kundepleje, marketingserviceudbydere, IT supportserviceudbydere og andre serviceudbydere, som støtter os i vedligeholdelsen af vores kommercielle forhold til dig. Udbyderne er underlagt kontraktmæssige forpligtelser til implementering af relevante tekniske og organisatorisk sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige data og for at behandle personlige data udelukkende som de er instrueret i at gøre. Vores nuværende udbydere er: Synergetic AG (www.synag.de) og Amazon Web Services (aws.amazon.com).

Andre modtagere: I overensstemmelse med gældende lovgivning kan vi overføre personlige data til bureauer, der arbejder for overholdelse af lovgivningen, regeringsmyndigheder, juridiske myndigheder, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller forretningspartnere. I tilfælde af fusioner af selskaber eller opkøb vil personlige data blive overført til tredjeparter, der er involveret i fusionen eller opkøbet. Vi vil ikke offentliggøre personlige data over for tredjepart til brug for reklame- eller marketingformål eller til ethvert andet formål uden tilladelse.

Enhver adgang til dine personlige data er begrænset til dem, der har et need-to-know behov for at kunne opfylde deres jobforpligtelser.

 

4. Opbevaringsperiode – Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Dine personlige data vil blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for at kunne levere den ønskede ydelse. Så snart du har afsluttet din relation til os, eller så snart din forespørgsel er blevet besvaret, fjerner vi dine personlige data fra vores system og fortegnelser og/eller tager skridt til at anonymisere disse således, at du på ingen måde kan identificeres på baggrund af disse data (med mindre vi er nødt til at beholde dine informationer for at kunne opfylde lovmæssige forpligtelser, som Kao Company er omfattet af, f.eks. skattemæssige formål.

Vi kan opbevare dine kontaktinformationer og interesse for vores produkter eller ydelser i en længere periode, hvis Kao Company har tilladelse til at sende dig marketingmateriale. Vi kan også på baggrund af gældende lovgivning være forpligtet til at opbevare dine personlige data i en periode på 10 år efter det relevante skatteår. Vi vil ligeledes opbevare dine personlige data efter afslutning af kontraktligt forhold til opfyldelse af gældende lovgivning – hvis det er nødvendigt eller hvis vi har brug for dine personlige data til at etablere, udføre eller forsvare et lovligt krav udelukkende for at kende udgangspunktet. For så vidt det er muligt, vil vi begrænse behandling af dine personlige data til sådanne afgrænsede formål efter afslutning af kontraktligt forhold.

 

5. Dine rettigheder – Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du hævde dine rettigheder?

Ret til at tilbagekalde dit tilsagn: Hvis du har givet tilsagn til indsamling, behandling og brug af dine personlige data (især med henblik på modtagelse af direkte marketingkommunikation via mail), kan du tilbagekalde dette tilsagn til enhver tid til at gælde fremover. En tilbagekaldelse vil ikke have indflydelse på det lovlige i behandlingen, som er sket før tilbagekaldelse af tilsagnet. Venligst kontakt os som anført i sektion 7 nedenfor for at tilbagekalde dit tilsagn. Du kan også gøre indsigelse mod brugen af dine personlige data til marketingformål uden at pådrage dig omkostninger ud over overførselsomkostninger i overensstemmelse med basistarifferne.

Yderligere rettigheder til beskyttelse af personlige data: i henhold til gældende databeskyttelseslov har du ret til at: (i) anmode om adgang til dine personlige data; (ii) anmode om rettelse af dine personlige data; (iii) anmode om sletning af dine personlige data; (iv) anmode om begrænsning af behandling af dine personlige data; (v) anmode om dataoverførsel; og/eller (vi) gøre indsigelse mod behandling af dine personlige data (inklusive indsigelse mod oprettelse af en profil).

Venligst bemærk, at de førnævnte rettigheder kan blive afgrænsede i henhold til gældende, lokal databeskyttelseslov. Venligst se nedenfor yderligere information om dine rettigheder, som GDPR omhandler:

Retten til adgang til dine personlige data: Du har ret til at få en bekræftelse fra os på, om dine personlige data bliver behandlet eller ej, og hvis ja, at anmode om adgang til dine personlige data. Du kan anmode om at få kendskab til formålet med behandlingen, hvilke personlige data det drejer sig om og at få oplyst modtageren eller gruppen af modtagere, som de personlige data er blevet eller vil blive overført til. Imidlertid er dette ikke en ufravigelig rettighed, og hensynet til andre individer kan begrænse din ret til adgang.

Du har ret til at få en kopi af de personlige data, der er under behandling, uden beregning. Hvis du har brug for yderligere kopier, vil vi opkræve et fornuftigt vederlag baseret på administrative omkostninger.

Retten til at bede om rettelser: Du har ret til at bede os om at rette ukorrekte personlige data. Afhængigt af formålet med behandlingen af data har du ret til at bede om, at ufuldstændige personlige data bliver korrekte, hvilket indebærer, at du må afgive en supplerende erklæring.

Retten til at få oplysninger slettet (retten til at blive glemt): Under visse omstændigheder har du ret til at bede os om at slette dine personlige data, og vi vil være forpligtet til at slette sådanne personlige data.

Retten til at begrænse behandling: Under visse omstændigheder har du ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige data. I sådanne tilfælde vil de respektive data blive markeret og vil kun blive behandlet af os med visse formål for øje.

Retten til dataoverførsel: Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine afgivne, personlige data i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse data til en anden modtager uden, at vi vil forhindre dig i dette.

Ret til at gøre indsigelse: Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse på baggrund af din særlige situation mod vores behandling af dine personlige data, og vi kan blive pålagt ikke længere at behandle dine personlige data. Sådan en ret til indsigelse kan især være gældende, hvis vi indsamler og behandler dine personlige data med det formål at lave en profil, så vi bedre kan forstå din interesse for vores produkter og services eller til direkte marketing. 

Hvis du har ret til indsigelse, og du udøver denne ret, vil dine personlige data ikke længere blive behandlet til sådanne formål af os. Du kan udøve denne ret ved at kontakte os som angivet i sektion 7 nedenfor. 

En sådan ret til indsigelse kan især ikke være gældende, hvis behandling af dine personlige data er nødvendig for at tage action før indgåelse af en kontrakt eller gøre en kontrakt gældende, som allerede er indgået.

For at udøve din rettighed bedes du venligst tage kontakt til os som angivet i Sektion 7 nedenfor. Du har også ret til at indgive en klage hos en kvalificeret databeskyttelsesmyndighed.

 

6. Cookies og andre tracking teknologier

Denne hjemmeside bruger cookies og andre tracking teknologier. For mere information, se cookiepolitik.

 

7. Spørgsmål og kontaktinformationer

For yderligere oplysninger og lovbestemte rettigheder, se www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request.

 

8. Ændringer til fortrolighedspolitikken

Vi vil opdatere fortrolighedspolitikken fra tid til anden som svar på lovmæssige, forordningsmæssige eller driftsmæssige krav. Vi vil oplyse dig om sådanne ændringer, inklusive ikrafttrædelsestidspunkt, ved opdatering af den ”sidst revideret” dato øverst eller i henhold til gældende lovgivning. Din fortsatte brug af vores hjemmeside efter en sådan opdatering træder i kraft, udgør en accept af disse ændringer. Hvis du ikke accepterer opdateringer af fortrolighedspolitikken, bør du stoppe med at bruge denne hjemmeside.

Sie haben sich erfolgreich von der Google Analytics Messung ausgeschlossen

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top