FARVE & GLANS

light refraction

LYSBRYDNING

Lys er defineret som stråling med bølgelængder, der kun er synlige gennem et prisme. Et prisme splitter det hvide lys op i farverne rød, orange, gul, grøn, blå og violet.

light reflection

LYSREFLEKTION

Når lys rammer en overflade vil det reflekteres eller absorberes afhængig af farven. Hvide overflader reflekterer hele spektret af farvet lys, mens sorte overflader absorberer lys i stedet for at reflektere det.

Når lys rammer et farvet objekt vil noget af det reflekteres og noget af det absorberes. Det lys, der reflekteres og ikke bliver absorberet opfatter øjet og hjernen som objektets farve.

shine

GLANS

Glans er den lysintensitet, eller lysstyrke, der reflekteres af en overflade. Jo glattere og mere jævn overflade, jo mere intens glans. Eksempel: En gammel bil, hvor lakken er falmet, er kedelig at se på, men en nylakeret bil skinner.

En glat overflade kan også reflektere lys i en bestemt retning, mens en ru overflade afleder det.

I ØVRIGT

Hår kan både reflektere lys på overfladen såvel som indvendig. Vi vil komme nærmere ind på det i afsnittet om fortolkning af hårfarve.

FARVEHJUL

color wheel primary colors

FARVEHJUL

PRIMÆRE FARVER

Farvehjulet er det centrale i farvespektret. Det er princippet, der ligger til grund for farveteori og omfatter primære, sekundære og tertiære farver.

Primære farver er de grundlæggende, eller rene, farver, der ikke kan frembringes ved at blande andre farver; gul, rød og blå (også kendt som cyan-blå, gul og magenta-rød). Disse farver kan blandes for at frembringe alle andre naturlige farver eller sekundære farver.

color wheel primary and secondary colors

FARVEHJUL

PRIMÆRE OG SEKUNDÆRE FARVER

Man finder de sekundære farver i mellem de primære farver i farvehjulet. De frembringes ved at blande to primære farver i lige dele.

Sekundære farver er orange, violet og grøn.

color wheel primary and tertiary colors

FARVEHJUL

PRIMÆRE, SEKUNDÆRE OG TERTIÆRE FARVER

Tertiære farver frembringes ved at kombinere lige dele af en primær farve med den tilgrænsende sekundære farve.

Tertiære farver er rød-orange, gul-grøn, blå-grøn, blå-violet, rød-violet.

De farver, der ligger modsat hinanden i farvehjulet er de komplementære farver.

Ved blanding af modsatte eller komplementære farver, husk på at de neutraliserer hinanden, hvilket så betyder, at farven vil blive dæmpet og overgå til en neutral brun.

Få mere information om Goldwells farvecirkel her.

FARVESPEKTRUM

bisected color sphere

TODELT FARVESPEKTRUM

Farvehjulet er en del af farvespektret

color sphere with dark and light pole

FARVESPEKTRUM MED MØRK OG LYS PUNKT

Udover at blande primære og sekundære farver viser farvespektret også mørke farver. Alle farver og inddelinger mellem sort og hvid er til stede på overfladen såvel som i spektret. Det er det, der giver os mulighed for at præcisere forholdet mellem farver.

I ØVRIGT

Farveteori med farvespektret er baseret på en teori, der blev udarbejdet af Johann Wolfgang von Goethe i 1810.

Lær mere om farveteori her.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top