FARVESTOFFER OG PIGMENTER

Farvestoffer og pigmenter er stoffer, der giver materialet sin farve. Den største forskel mellem farvestoffer og pigmenter er graden af opløselighed, det vil sige evnen til at opløses i en væske. Farvestoffer er som regel opløselige - eller kan gøres opløselige - i vand og dermed også i for eksempel gelé og creme til hårfarvning, der indeholder vand. Pigmenter er som regel ikke opløselige i vand, olie eller andre almindelige opløsningsmiddel. Når de skal bruges til et materiale bliver de malet til et fint pulver og blandes grundigt med en væske, som benævnes dispergeringsmiddel eller bindemiddel.

Farvestoffer anvendes til farvning af tekstiler, hår, papir og andre stoffer, mens pigmenter anvendes til maling, blæk, kosmetik og plastik.

Det er i bund og grund to forskellige typer af farvestoffer, der bliver brugt inden for hårfarvning i dag:

direkte

oxidative

Mens direkte farvestoffer er farvede molekyler, der generelt set absorberes på eller tæt på hårets overflade, er oxidative farvestoffer farveløse molekyler kaldet farvecoupler og developer, der skal bruge et oxidationsmiddel til at reagere og danne de farvede molekyler. Oxidative farvestoffer trænger dybt ind i håret.

I ØVRIGT

Mange farveprodukter indeholder en kombination af både oxidative og direkte farvestoffer.

Oxidative farvestoffer

Til fremstilling af en oxidativ farve skal vi bruge en farvecoupler, en developer og et oxidationsmiddel.

Kemien i forbindelse med oxidativ kobling er relativt kompliceret, men udføres som regel i tre trin:

1
Oxidation af developer

2

Kobling mellem den oxiderede developer og farvecoupler

3

Oxidation af farvecoupler til at resultere i den endelige farve


Læs mere om oxidative farvestoffer her.

Lær mere om farveteori her.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top