KEMISK BAGGRUNDSVIDEN

Det er forskel på oxidation og reduktion.

OXIDATION

Oxidation er en kemisk reaktion eller proces, hvorved oxygenatomer eller molekyler tilsættes en blanding og hydrogenatomer fjernes.

Typiske oxidationsprocesser i en salon er farve, neutraliseringsvæske eller lysningspulver.

REDUKTION

Reduktion er en kemisk proces eller reaktion, hvorved hydrogenatomer tilsættes en blanding og oxygenatomer eller molekyler fjernes.

Typiske reduktionsprocesser i en salon er produkter til permanent og udglatning.

NEUTRALISATION

Neutralisation er en kemisk proces, hvorved to blandinger med forskellige pH-værdier reagerer på pH 7 og således fører til at sure og basiske produkter neutraliserer hinanden.

PARTIKLERNES ELEKTRISKE LADNING

Atomer og molekyler er dybest set neutralt ladet, da de indeholder lige mange elektroner og protoner. Ioner er elektrisk ladede atomer eller molekyler.
Denne elektriske ladning sker, når atomerne har flere eller færre elektroner end i neutral tilstand.

Ioner med færre elektroner end protoner er positivt ladet og kaldes for kationer.

Ioner med flere elektroner end protoner er negativt ladet og kaldes for anioner.

 

Lær mere om kemien bag her.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top