INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING 

Kao Belgium N.V. (Nassaustraat 21, 2000 Antwerpen, België, vertegenwoordigd door de managing directors), hierna te noemen "wij", verwerkt jouw persoonsgegevens (salonnaam, eigenaar of contactpersoon, contactgegevens zoals telefoonnummer, adres en e-mailadres) voor het leveren van diensten onder dit contract. 

Daarbij geven wij uw gegevens door aan onze dienstverlener ClimatePartner GmbH als verwerker. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land. 

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens die wij hebben ontvangen in verband met dit contract na de uitvoering van het contract, tenzij wij verplicht zijn om de gegevens te bewaren vanwege wettelijke bewaartermijnen op grond van handels- en belastingwetgeving of wij de gegevens bewaren vanwege de voortgezette zakelijke relatie. 

Binnen het kader van de bestaande wetgeving hebt u recht op toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Gebruik www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request/ om de bovengenoemde rechten uit te oefenen. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, vindt niet plaats. 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met u te kunnen nakomen. 

Voor zover wij gegevens van uw werknemers verwerken, hebben wij deze gegevens van u ontvangen. 

U hebt zich met succes uit het meetproces van Google Analytics teruggetrokken.
Page Top