INFORMATION OM DATABEHANDLING 

Kao Denmark A/S (Lyngbyvej 2, 2100 København, Danmark, repræsenteret ved de administrerende direktører), i det følgende benævnt "vi", behandler dine personoplysninger (salonnavn, ejer eller kontaktperson, kontaktoplysninger såsom telefonnummer, adresse og e-mailadresse) med henblik på at levere tjenesterne i henhold til denne kontrakt. 

I den forbindelse videregiver vi dine data til vores tjenesteudbyder ClimatePartner GmbH som databehandler. Dine data vil ikke blive overført til et tredjeland. 

Vi sletter dine personlige data, som vi har modtaget i forbindelse med denne kontrakt, efter at kontrakten er opfyldt, medmindre vi er forpligtet til at opbevare dataene på grund af lovbestemte opbevaringsperioder i henhold til handels- og skattelovgivningen, eller vi opbevarer dataene på grund af det fortsatte forretningsforhold. 

Inden for rammerne af gældende lovgivning har du ret til adgang til de personoplysninger, der vedrører dig, samt ret til berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandling eller ret til at gøre indsigelse mod behandling samt ret til dataportabilitet. For at udøve de førnævnte rettigheder skal du bruge www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request/

Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed; automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, finder ikke sted. 

Tilvejebringelsen af dine personlige data er nødvendig, så vi kan opfylde kontrakten med dig. 

I det omfang vi behandler data fra dine medarbejdere, har vi modtaget disse data fra dig. 

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top